Kategori: Okategoriserade

           

I sportlovstider 2024

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen, I skrivande stund har vi vinter i stora delar av landet. Dagarna blir längre och ljuset kommer tillbaka. I föreningen och på museet är vi i full färd med att planera för det kommande året. Under 2023 har vi arbetat med omställningen till vänförening för Sancta Birgitta klostermuseum och Birgittastiftelsens uppgift…
Läs mer

           

Medlemsbrev oktober 2023

På väg till Vadstena i oktober 2023 Kära medlemmar i Birgittastiftelsen,Sommaren passerade med ömsom sol ömsom regn, och hösten har kommit med vackra färger och hårda vindar.Solen sken den 23 juli 2023, då det var 650 år sedan heliga Birgitta avled i Rom. Jubileumsårethögtidlighölls i Vadstena klosterkyrka den 23–24 juli, med ett rikt program, bland…
Läs mer

           

Solbritt Bennet till minne

Tidigare ordföranden i Birgittastiftelsen, arkeologen Solbritt Benneth har avlidit vid 76 års ålder. Solbritt var chef för Medeltidsmuseet i Stockholm och en drivande kraft i nationella och nordiska närverk mellan museer och akademin, alltid med medeltidsinriktning. Hon var styrelseledamot bland annat i SMI – Stockholms museiinformatörer, Runica et Medievalia, museichefskollegiet i Stockholm och Svenskt kulturarv.…
Läs mer

           

Birgittastiftelsen inbjuder till seminariedag i Vadstena – Lördag 7 – söndag 8 oktober 2023

Välkomna till heldagsseminarium om kloster och trädgårdskultur lördag 7 oktober 2023.

Pris 300kr för medl, 500kr för icke medl.
Kaffepauser och lunch ingår.

           

SYMPOSIEDAG – MÅNDAGEN DEN 24 JULI

O Herre, kom snart och lys upp natten! Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ, att inget händer utan att du tillåter det och att inget som du tillåter är tröstlöst.  O Jesus, Guds Son, du stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga dess jag fått besinna vad…
Läs mer

           

Medlemsbrev midsommar 2023, med seminarieprogram för 7 oktober

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! Inför årsmötet den 13:e maj hade ordföranden Fredrik Vahlquist meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Han tackades hjärtligt för de stora insatser han gjort för Birgittastiftelsen, och för allt det arbete han lagt ner för att Klostermuseet ska få en stabil framtid. Ett stort tack framfördes också till…
Läs mer

           

Birgittastiftelsens årsmöte den 13 maj 2023 kl. 15

Hämta årsmöteshandlingarna här Plats: Vadstena församlingshem, Skänningegatan 2, Vadstena  Förslag till dagordning: Föreningens ordförande öppnar mötet Upprättande av röstlängd Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet Godkännande av dagordningen Framläggande av föreningens årsredovisning för 2022 Framläggande av revisionsberättelse för…
Läs mer

           

Medlemsbrev januari 2023

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! När vi blickar tillbaka på det gångna verksamhetsåret är det med stor glädje vi kan konstatera att frågan om Sancta Birgitta Klostermuseums framtid kunde lösas på ett så positivt sätt. Den 1 oktober förra året tog nämligen Region Östergötland och Vadstena kommun över huvudmannaskapet för museet. De i sin tur har…
Läs mer

           

Länstidningen om skiftet av huvudman för Klostermuseet

  Öppna bilden i ny flik av din webblösare, så kan du förstora upp den och läsa den trevliga texten.

           

Medlemsbrev september 2022

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! Efter en händelserik sommar med glädjande många besökare på Sancta Birgitta klostermuseum, fyra konserter och två konstutställningar ser vi nu fram emot ett intressant höstprogram. Morgan Johanssons vackra akvareller med fågelmotiv pågår till och med den 9 oktober. Den har med rätta väckt positiv uppmärksamhet och lockat många till museets galleri.…
Läs mer