Aktuellt

Stiftelsens årsmöte 2020

Årsmötet hålls i Vadstena den 9 maj, alltså en vecka före hundraårsfirandet, vilket härmed meddelas för att undgå missförstånd.


Birgittapriset 2020

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att årets Birgittapris skall tilldelas kulturhistoriker Julia Sigurdson och professor emeritus Jan-Erik Nylund. De får priset för sina mångåriga, kunniga och engagerade insatser för att genom böcker, skrifter, film och föredrag samt ideella insatser främja det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning. Julia Sigurdson gav…
Läs mer


Minnesord, Göran Grefbäck

  Prosten Göran Grefbäck, Vadstena, har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast sörjande är hustrun Birgit samt barnen Ninna, Staffan, Elisabeth, Mikael och Peter.   I mer än ett halvt sekel verkade Göran Grefbäck i Birgittas stad vid Vätterns östra strand. Han och hans familj flyttade till Vadstena 1965, där Göran först var…
Läs mer


Medlemsbrev våren 2020

Vadstena i januari 2020 Kära Birgittavänner! Det gångna året, som varit fyllt av olika aktiviteter i och kring Sancta Birgitta Klostermuseum, fick sin trevliga final under den välbesökta och uppskattade ”Julmarknad i museet” som vår nya museichef tagit initiativet till. Lilliann Gilmark har med nya ögon och med sin långa erfarenhet från utställnings- och museiverksamhet…
Läs mer


Birgittastiftelsens 100-årsjubileum 15 – 16 maj

Det har förflutit ett sekel sedan några kloka och framsynta kulturpersonligheter med ärkebiskop Nathan Söderblom i spetsen bildade den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Dess främsta mål var och är alltjämt att söka bevara det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning och arbeta i hennes anda. I praktisk handling tog detta sig främst uttryck…
Läs mer


Stiftelsen har uppvaktat Kulturdepartementet angående Klostermuseet

Som många redan känner till möter Birgittastiftelsen ökande ekonomiska problem med driften av Klostermuseet. En dramatisk ökning av lokalhyran till Statens fastighetsverk om tre år ställer gör det omöjligt för Stiftelsen att driva verksamheten vidare i egen regi. Olika lösningsförslag har skisserats, och frågan har lyfts till politisk nivå. Riksdagsledamöter och tjänstemän har besökt det…
Läs mer


Jul i Klostermuséet 7 december

KLostermuséet har öppet den 7 december från kl.11, med många aktiviteter. Läs affischen på Klostermuséets hemsida, fliken evenemang.


Seminariet 5 oktober 2019

Seminariet drog en rekordpublik, ett åttiotal anmälda. Den nya lokalen i Slottsflygeln gjorde det möjligt att rymma alla, och fungerade väl. De fem fördragen väckte stort intresse. Sammanfattningsvis pekade de på hur överheten efter reformationen hade svårigheter att få folkfromheten länkad in på teologiskt och politiskt korrekta banor. Referat och vidare länkar till föredragshållarnas arbete…
Läs mer


Skattereduktion för gåvor till Klostermuseet

  Nu kan man åter få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor till av Skatteverket godkända gåvomottagare. Birgittastiftelsen är sedan augusti en sådan godkänd gåvomottagare. Gåvor skall gå till vetenskaplig forskning. Gåvan skall per år lägst uppgå till 2 000 kr och högst till 6 000 kr. Då får givaren en skattereduktion på 25…
Läs mer


Seminarium lördagen den 5. oktober

Folklig fromhet och vidskepelse – mellan medeltid och tidigmodern tid.   Seminariet anordnas i samarbete med   Centrum för medeltidsstudier och Folkuniversitetet  och med stöd av Vadstena Klosterhotell. Observera! Ny lokal Festsalen i Slottsflygeln, Slottsgatan 8, Vadstena. Anmälan görs senast den 25 september  till klostermuseet@telia.com.  Seminarieavgiften är 400 kr (medlemmar i Birgittastiftelsen 100 kr) och erläggs antingen vid registreringen (kontant eller…
Läs mer