Sidan är under arbete/ uppdatering

Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening, som har till ändamål att söka bevara det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning. Den bildades år 1920, när man oroade sig för hur de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena skulle användas i framtiden. Under åren 2003 till 2022 var Birgittastiftelsen huvudman  för Sancta Birgitta klostermuseum. Den 1 oktober tog Region Östergötland och Vadstena kommun över huvudmannaskapet. De har i sin tur uppdragit åt Östergötlands museum att ansvara för Klostermuseets drift och att organisera museet. Därtill fortsätter och vidareutvecklar Stiftelsen sitt tidigare arbete med att främja forskning kring Birgitta, ordna seminarier, upprätthålla Bibliotheca Birgittina och utdela det årliga Birgittapriset till en eller flera förtjänta forskare.

Som medlem stöder man Birgittastiftelsens arbete och får aktuell information. Medlemsskap ger fritt inträde till museet och de flesta av Stiftelsens arrangemang.

Bli medlem

Här kan man läsa Birgittastiftelsens medlemsbrev och annan information om evenemang och aktiviteter. Historik och stadgar finns under ”Om Birgittastiftelsen”

Aktuellt

Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena har förnyat sin webbplats, med information om öppettider, evenemang mm.

klostermuseum.se