Birgittastiftelsen är en ideell och icke konfessionsbunden förening, som har till ändamål att söka bevara det rika kulturarv som Sverige, våra nordiska grannländer, Europa och hela kristenheten äger i den heliga Birgittas liv och gärning. Den bildades år 1920, när man oroade sig för hur de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena skulle användas i framtiden. I dag är Birgittastiftelsen huvudman för Sancta Birgitta klostermuseum, ordnar seminarier, upprätthåller Bibliotheca Birgittina och utdelar det årliga Birgittapriset till en eller flera förtjänta forskare.

Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena har förnyat sin webbplats, med information om öppettider, evenemang mm.
www.klostermuseum.se.  

Sancta Birgitta Klostermuseum

Som medlem stöder man Birgittastiftelsens arbete och får aktuell information. Medlemsskap ger fritt inträde till museet och de flesta av Stiftelsens arrangemang.

Bli medlem

Här kan man läsa Birgittastiftelsens medlemsbrev och annan information om evenemang och aktiviteter. Historik och stadgar finns under ”Om Birgittastiftelsen”

Aktuellt