Bli medlem

Birgittastiftelsen har ca ca 270 medlemmar av vilka närmare 100 är ständiga medlemmar.

Som hedersmedlem kan årsmötet utnämna en person som har gjort anmärkningsvärda insatser knutna till Stiftelsens målsättning. Nuvarande hedersmedlemmar är generalkonsul Barbro Osher, biskop Åke Bonnier och fru Kristina Gustafsson Bonnier. Under 2020 och 2022 har de tidigare hedersmedlemmarna Göran Grefbäck, Sune Zachrisson och Lars Berquist avlidit.

Vill du ansluta dig som ny medlem, kontakta oss gärna på adressen cecilia@tigerform.se innan du betalar in avgiften.

Medlemsavgiften 2020 är 200:- för enskild, 300:- för familj och 2000:- respektive 3000:- för ständig medlem. Bankgirot är 5828-6642. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen! Uppge helst e-postadress, så får du alla utskick elektroniskt. Den som blir ny medlem under hösten betalar inte för årets återstående månader, utan avgiften räknas till godo för året därpå.

Medlemskap ger fritt inträde till Klostermuseet och flertalet arrangemang av Stiftelsen. För deltagande i den årliga seminariedagen i brittmässotid, runt 7 oktober, betalar medlem 300 kr och icke medlem 500 kr.