Bli medlem

Birgittastiftelsen har ca 220 medlemmar, av vilka ca 70 är ständiga medlemmar. Som hedersmedlem kan årsmötet utnämna en person som har gjort anmärkningsvärda insatser knutna till Stiftelsens målsättning. För närvarande har Stiftelsen två hedersledamöter, Sune Zachrisson och Göran Grefbäck.

Vill du ansluta dig som ny medlem, kontakta oss gärna på adressen klostermuseet@telia.com innan du betalar in avgiften.

Medlemsavgiften 2018 är 200:- för enskild, 300:- för familj och 2000:- för ständig medlem. Bankgirot är 5828-6642. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen!
Uppge gärna e-postadress, så får du alla utskick elektroniskt.

Medlemskap ger fritt inträde till Klostermuseet och flertalet arrangemang av Stiftelsen. För deltagande i den årliga seminariedagen betalar medlem halva priset.

 

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Är du medlem i Birgittastiftelsen  behöver uppgifter på namn och adress till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Har du en e-postadress så registrerar vi den för att minska kostnader för porto.
Vi sparar uppgifterna i registret så länge du är medlem.

Vi rensar bort uppgifterna  2 år efter att avgiften inte är betald

Uppgifterna lämnas ej vidare ut till någon.