Bli medlem

Birgittastiftelsen har ca ca 270 medlemmar av vilka närmare 100 är ständiga medlemmar.

Som hedersmedlem kan årsmötet utnämna en person som har gjort anmärkningsvärda insatser knutna till Stiftelsens målsättning. Nuvarande hedersmedlemmar är generalkonsul Barbro Osher, biskop Åke Bonnier och fru Kristina Gustafsson Bonnier. Under 2020 och 2022 har de tidigare hedersmedlemmarna Göran Grefbäck, Sune Zachrisson och Lars Berquist avlidit.

Vill du ansluta dig som ny medlem, kontakta oss gärna på adressen cecilia@tigerform.se innan du betalar in avgiften.

Medlemsavgiften 2020 är 200:- för enskild, 300:- för familj och 2000:- respektive 3000:- för ständig medlem. Bankgirot är 5828-6642. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen! Uppge helst e-postadress, så får du alla utskick elektroniskt. Den som blir ny medlem under hösten betalar inte för årets återstående månader, utan avgiften räknas till godo för året därpå.

Medlemskap ger fritt inträde till Klostermuseet och flertalet arrangemang av Stiftelsen. För deltagande i den årliga seminariedagen i brittmässotid, runt 7 oktober, betalar medlem för närvarande 100 kr. Då deltagaravgiften för icke-medlem är 400 kr innebär det att medlem som deltar i seminariet vinner hundra kronor. Den nya medlem som registrerat sig och betalat strax före seminariet betalar alltså för innevarande års seminarium 100 kr, för följande år likaså 100 kr, samt en medlemsavgift 200 kr.