JAN SVANBERG TILL MINNE

JAN SVANBERG TILL MINNE

Professor Jan Svanberg, Bromma, har efter en tids sjukdom avlidit i en ålder av 88 år. Närmast sörjande är dottern Katinka Svanberg med make Jan och barnbarnen Esmeralda och Alvar, samt brodern Hans Svanberg.

Jan Svanberg var konsthistoriker, verksam vid Stockholms universitet och Oslo Universitet. Jan var en aktiv forskare och författare, omtyckt lärare och handledare som spred kunskap om medeltidens konst och delade sin forskning långt utanför akademin. I Vadstena höll han ofta föredrag vid Birgittaseminarierna, deltog i vetenskapliga symposier och var engagerad vid invigningen av Sancta Birgitta klostermuseum 2003. Han tilldelades Birgittapriset 2017 för sin forskning.

Jans forskarprofil var både djup och mångsidig: han behandlade bl.a. romansk stenskulptur, Sankt Görans-motivet i den medeltida konsten, porträtt från Folkungatid, Albertus Pictors måleri, arkitektur och medeltida byggmästare.

Men det är som Birgittaforskare vi här vill uppmärksamma hans insatser. Birgittas uppenbarelse av Jesu födelse översattes till bild i Neapel, av trecentomålaren Niccoló di Tommaso, i tre pannåmålningar. Jans studier av dem innebar ett genombrott inom medeltidsstudier och konstvetenskap. Den mest kända av pannåerna finns fortfarande i Vatikanen och var utlånad till Östergötlands museum vid jubileet 2023.

Tillsammans med latinisten Hans Aili gav han ut Imagines Sanctae Birgittae (2003), ett storverk i två band. Där visar Jan hur en bild av det blivande helgonet byggdes upp och spreds internationellt i de prakthandskrifter av Heliga Birgittas uppenbarelser som framställdes i Neapel på 1370-talet. Imagines är ett idag ett standardverk. I en rad artiklar och uppsatser behandlade han också specialproblem inom forskningen om heliga Birgitta. Därigenom skapades ett samarbete mellan Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms Universitet och universitetet i Neapel, med uppskattade exkursioner.

Vi minns med tacksamhet Jan som kollega och lärare, en inspirationskälla, en outtröttlig exkursionsledare. När arbetsdagen var slut på de internationella Birgittasymposierna eller på Medeltidsseminariet i Stockholm visade Jan att han också kunde konsten att koppla av med oförglömliga samtal och sång under sena kvällar.

Mia Åkestam
för Birgittastiftelsen