Kallelse till Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 25 maj 2024

Kallelse till Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 25 maj 2024

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen,

Välkomna till Birgittastiftelsens årsmöte som äger rum i Konventsstugan, Klosterhotellet,
Vadstena, lördagen den 25 maj kl. 14.00.

I anslutning till årsmötet kommer årets Birgittapris att delas ut. Årets pristagare är professor Olle Ferm, medeltidshistoriker vid Stockholms universitet. Efter en kort paus med kaffe och thé kommer Olle Ferm att hålla sin Birgittaföreläsning ca 15.15.
”Paris ske pris, studenter från Linköping i Paris under medeltiden”. I början av 1200-talet tillkom ett universitet i Paris, fram till mitten av 1300-talet var det ledande i Europa. Svenska studenter fanns med från universitetets start. Till slut blev de ganska många. Totalt minst 300, kanske 350, under de 150 första åren. En tredjedel av dem kom från Linköpings stift, som förvärvade ett studenthus på den vänstra stranden för sina scholarer. I början av 1300-talet, då tillströmningen var som störst, befanns sig ett trettiotal svenskar årligen i Paris. Några av dem utmärkte sig, fast på olika sätt. Deras bravader finns till och med nedtecknade. Om det kommer Olle Ferm berätta.

Till sist: För att rösta på årsmötet fordras att årsavgiften är betalad. Den är oförändrad 200 kr för enskild medlem, 300 kr för familj och 2 000 kr, respektive 3 000 kr för ständigt medlemskap.
Bankgironummer: 5828–6642.


VARMT VÄLKOMNA!
Mia Åkestam
ordförande