Birgittastiftelsen inbjuder till seminariedag i Vadstena – Lördag 7 – söndag 8 oktober 2023

Birgittastiftelsen inbjuder till seminariedag i Vadstena – Lördag 7 – söndag 8 oktober 2023

Välkomna till heldagsseminarium om kloster och trädgårdskultur lördag 7 oktober 2023.
Pris 300kr för medl, 500kr för icke medl.
Kaffepauser och lunch ingår.


Lördag 7 oktober 

9.00-9.50 Samling och registrering i Vadstena Folkhögskolas entré. Kaffe/te och smörgås. 

10.00–10.45 Klosterväxter i nytt ljus. En jämförelse mellan arkeologiska spår av hortikultur från kloster och deras omgivningar.
Jens Heimdahl, paleobotaniker, fil dr, Arkeologerna, Statens historiska museer. 

11.00-11.45 Birgittas uppenbarelser och trädgårdsbruket bland kyrklig och världslig aristokrati i 1300-talets Sverige?
Anna Andreasson Sjögren, arkeolog, doktorand, Stockholms universitet. 

12.00–13.00 Lunch i Folkhögskolans matsal 

13.00-13.45 Lavendel, hjärtstilla och svarta vinbär – om medeltida klosterträdgårdar i Östergötland.
Karin Lindeblad, arkeolog, fil lic, Arkeologerna, Statens historiska museer. 

14.00–14.45 Fruktodling under medeltid och tidigmodern period .
Matti Wiking Leino, docent, Stockholms universitet.  

14.45-15.15 Kaffe 

15.15-16.00 Från monstruösa avgudar till förädlade själsfränder – sortbegreppet och hortikulturen.
Erik de Vahl, trädgårdsmästare. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.  

16.30 Mingel Sancta Birgitta klostermuseum och invigning av utställning med trädgårdstema Söndag 8 oktober 

10.00 Guidad tur med tema trädgårdskultur i Vadstena Varmt välkomna! 

Birgittastiftelsen Anmälan görs senast den 25 september: cecilia@tigerform.se.  

Seminarieavgiften om 300:- för medlemmar (500:- för icke-medlemmar) inkluderar kaffe och lunch.  Inbetalas senast 25 september till bankgiro 5828-6642, alternativt Swish vid samlingen.  Seminariedagen har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Folkuniversitetet, Olof Skoglunds stiftelse,  Claes och Greta Lagerfelts stiftelse samt Märta Christina och Magnus Vahlquists stiftelse.