Solbritt Bennet till minne

Solbritt Bennet till minne

Tidigare ordföranden i Birgittastiftelsen, arkeologen Solbritt Benneth har avlidit vid 76 års ålder. Solbritt var chef för Medeltidsmuseet i Stockholm och en drivande kraft i nationella och nordiska närverk mellan museer och akademin, alltid med medeltidsinriktning. Hon var styrelseledamot bland annat i SMI – Stockholms museiinformatörer, Runica et Medievalia, museichefskollegiet i Stockholm och Svenskt kulturarv. I Ord- och bildakademien innehade Solbritt museistolen.

Med detta engagemang var det naturligt att Solbritt var med i arbetsgruppen som genomförde utredningen om Klostermuseet och ställde upp som volontär under Birgittajubileets firande 2003. I hennes regi producerades också en fin utställning om heliga Birgitta på Medeltidsmuseet under jubileumsåret. Som kuriosa kan nämnas att Solbritt också hjälpte till att få en text om Birgitta på mjölkpaketen detta år. I samband med jubileumsåret skapade hon också ett nationellt Medeltidsnätverk tillsammans med Åse Berglund och med stöd av Björn Eriksson. Museinätverket är fortfarande aktivt och för Klostermuseet har det betytt mycket för kontakter, utbyte och samarbete med andra medeltidsmuseer.
Solbritt ledde Birgittastiftelsen åren 2014 och 2015, vi minns henne som en engagerad och idérik ordförande. Solbritt var en god vän – chosefri, rolig och inspirerande.