Medlemsbrev oktober 2023

Medlemsbrev oktober 2023

På väg till Vadstena i oktober 2023

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen,
Sommaren passerade med ömsom sol ömsom regn, och hösten har kommit med vackra färger och hårda vindar.
Solen sken den 23 juli 2023, då det var 650 år sedan heliga Birgitta avled i Rom. Jubileumsåret
högtidlighölls i Vadstena klosterkyrka den 23–24 juli, med ett rikt program, bland annat
ekumenisk gudstjänst, konserter och seminarium.
Birgittastiftelsen deltog med seminariet i kyrkan och med presentation av boken ”Birgittine
Circles” i Klostermuseet. I Rom högtidlighölls jubiléet den 10–11 oktober, arrangerat av Birgittinernas moderkloster vid Piazza Farnese, med bl.a. konferens i Basilica di S. Lorenzo in Damaso och ekumenisk vesper i Peterskyrkan. Birgittastiftelsen representerades av Per-Eric Lindgren, sekreterare. Vid högtidsdagarna i Rom framgick Heliga Birgittas storhet internationellt, som en föregångsgestalt för kyrklig enhet och samverkan, det tål att påminnas om. (En utförligare redogörelse kommer att finnas på hemsidan)


Birgittadagen den 7 oktober blåste det rejält i Vadstena. Då hölls vårt återkommande seminarium, där vi presenterar ny forskning med anknytning till heliga Birgitta och klosterområdet. Temat var ”Kloster och Trädgårdskultur”, med fem föredragshållare som talade om både äldre historia och nutidens arbete med bevarande av växter (program på hemsidan under ”Aktuellt”). Lokalen var fullsatt och en kunnig och engagerad publik bidrog till den lyckade dagen. Det gjorde också Vadstena folkhögskola som serverade hembakat i pauserna och god lunch. Dagen avslutades med invigning av Klostermuseets nya trädgårdsutställning och sång av Gräsgården singers. Det är en ny typ av utställning, där besökaren kan sitta och lyssna på inlästa texter och samtidigt betrakta föremål och bilder. Besök den gärna!
På söndagen tog Berit Ljunggren oss med på en guidad trädgårdstur, en resa från palatstidens
trädgårdar fram till dagens örtagård och genbank, Pomerium Vadstenense. Tack alla!


I och med att Sancta Birgitta klostermuseum drivs av Östergötlands museum blir Birgittastiftelsens nya roll att fokusera på kunskapsförmedling, och som vänförening till klostermuseet. Ett positivt och idérikt styrgruppsmöte hölls den 27 september i Vadstena, där möjligheter och aktiviteter för både museet och klosterområdet som helhet diskuterades. Närvarande var representanter för Östergötlands museum, Klostermuseet, Vadstena kommun, Region Östergötland och undertecknad för Birgittastiftelsens räkning.


Avslutningsvis ett särskilt välkommen till våra nya medlemmar. Som medlem har man fri entré till
Sancta Birgitta klostermuseum och reducerad avgift till våra seminarier. Genom medlemskapet
stöder ni Birgittastiftelsens arbete att söka bevara det rika materiella och immateriella kulturarv
som finns i Vadstena och kring heliga Birgittas tid och texter. Birgittastiftelsen stöder forskning
kring dessa områden, förmedlar nya rön vid återkommande seminarier och är vänförening till
Klostermuseum.


Birgittastiftelsens hemsida når man enkelt via www.birgittastiftelsen.se. Den är under
uppdatering, vi ber om överseende med att det tar lite tid.
Museets hemsida med information, program, öppettider finns här: www.klostermuseum.se


Med hjärtliga hälsningar!
Mia Åkestam, Ordförande