I midsommartid 2024

I midsommartid 2024

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen,
Våren har varit minst sagt gäckande, och nu är det plötsligen sommar med allt vad det innebär. Härligt ändå, och jag är väl inte ensam om att känna att jag inte hann med i år heller? Men i Birgittastiftelsen och på Sancta Birgitta klostermuseum är framförhållningen god.


Årsmötet hölls den 25 maj på Klosterhotellet, då också Birgittapriset delades ut. Pristagaren professor Olle Ferms föreläsning ”Paris ske pris”, behandlade Paris som studentstad och studenter där från Linköpings stift under medeltiden. Silvermedaljen som delas ut i samband med priset var den första i Birgittastiftelsens egen prägling. De avgående styrelseledamöterna Yvonne Carlsson och Lille-Mo Nylander avtackades för ett mycket värdefullt och gediget arbete för Birgittastiftelsen av styrelseordföranden Mia Åkestam och gåvor överlämnades. Två nya styreselmedlemmar valdes in, Ann-Kathrin Hedberg och Britt Östlund. Varmt välkomna!


Styrelsen
Mia Åkestam (ordförande), Per-Eric Lindgren (sekreterare), Cecilia Lindheimer (skattmästare), Göran Tagesson, Ann-Kathrin Hedberg, Jan-Erik Nygren, Britt Östlund. Självskrivna ledamöter är landshövdingen i Östergötland Carl-Fredrik Graf, ersättare Claes Westling; biskopen i Linköping Marika Markovits, ersättare vakant; rektor för Linköpings universitet Jan-Ingvar Jönsson, ersättare: Sofia Gustafsson; Abedissan Moder Karin, O.Ss.S, ersättare Sr. M Birgitta, O.Ss.S; kommunfullmäktiges ordförande i Vadstena kommun Jenny Bytander, kyrkoherden i Vadstena och Dals församling Gerhard Paping. Ständigt adjungerad är Sofia Kummel, verksamhetsansvarig Sancta Birgitta klostermuseum.
Klostermuseet har öppet dagligen 11–17 (stängt midsommarafton). Jag vill slå ett slag för de guidade visningarna med kunniga guider, där vi som medlemmar endast betalar 50 kr (se hemsidan). Sommarens program bifogas.

BIRGITTASTIFTELSENS PROGRAM FÖR HÖSTEN


Birgittaseminariet 5–6 oktober har som tema ”Böcker, bibliotek och medeltida handskrifter”.
seminariet hålls i Konventsstugan, Klosterhotellet. Program bifogas. Äldre historia och fakta intresserar allt fler. Samtidigt har allt färre kunskap i att tyda källorna, äldre skrifter på latin och fornsvenska. Heldagsseminariet uppmärksammar forskning om handskrifter, text, bibliotek och arkiv. Medverkar gör bl.a. författare i KODEX, Boken i medeltidens Sverige (Lund 2022). Följande dag besök på Riksarkivet (Landsarkivet) i Vadstena.


Medlemsträffar
Fredag 13 september kl. 13.00 medlemsträff på Historiska museet i Stockholm. Specialvisning med Birgitta-tema med Mia Åkestam och Pia Melin. På museet finns en unik samling av altarskåp, skulpturer och andra föremål med anknytning till Heliga Birgitta och hennes tid. Vi får också ett exklusivt tillfälle att se fragmenten av målade ornament som en gång prydde palatsets exteriör. Till Historiska museet tar man sig för egen maskin, vi ses i entréhallen. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan till birgittastiftelsen@gmail.com. Vi återkommer med utförligare information.


Den 17 oktober kl. 18.00 är det medlemskväll i Klostermuseet i Vadstena. Tema ”Böcker” fortsätter då Fredrik Vahlquist berättar om Bibliotheca Birgittina. Förfriskningar och intressanta objekt ur våra samlingar utlovas. Vi återkommer med utförligare information.

Fredag den 8 november kl. 14.00 besöker vi Kungliga Biblioteket i Stockholm och får en specialvisning av Ericsbergshandskriften, en illuminerad prakthandskrift med heliga Birgittas Uppenbarelser. Med Mia Åkestam och Robin Böckerman. Till Kungliga Biblioteket tar man sig för egen maskin, vi ses i entréhallen. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan till birgittastiftelsen@gmail.com. Vi återkommer med utförligare information.

Avslutningsvis ett särskilt välkommen till våra nya medlemmar. Som medlem har man fri entré till Sancta Birgitta klostermuseum och reducerad avgift till våra seminarier. Genom medlemskapet stöder ni Birgittastiftelsens arbete att söka bevara det rika materiella och immateriella kulturarv som finns i Vadstena och kring heliga Birgittas tid och texter. Birgittastiftelsen stöder forskning kring dessa områden, förmedlar nya rön vid återkommande seminarier och är vänförening till Sancta Birgitta klostermuseum.

Birgittastiftelsens hemsida är under uppdatering, vi ber om överseende med att det tar lite tid. Museets hemsida med information, program, öppettider finns här: www.klostermuseum.se


Med soliga hälsningar!
Mia Åkestam, Ordförande