Medlemsbrev midsommar 2023, med seminarieprogram för 7 oktober

Medlemsbrev midsommar 2023, med seminarieprogram för 7 oktober

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Inför årsmötet den 13:e maj hade ordföranden Fredrik Vahlquist meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Han tackades hjärtligt för de stora insatser han gjort för Birgittastiftelsen, och för allt det arbete han lagt ner för att Klostermuseet ska få en stabil framtid. Ett stort tack framfördes också till Lilli-ann Gilmark och Berit Ljunggren som tillsammans med Fredrik arbetat för att säkra Klostermuseets fortlevnad och Birgittastiftelsen kommande verksamhet. Region Östergötland och Vadstena kommun är nu huvudmän för museet. De i sin tur har uppdragit åt Östergötlands museum att svara för Klostermuseets verksamhet och drift. Verksamhetschef är Sofia Kummel, hon kommer närmast från Sörmlands museum och Nyköpingshus. Erik Carlberg fortsätter som intendent och Linn Carlehed fortsätter som pedagog i klostermuseum. Birgittastiftelsens nya roll blir nu att fokusera på kunskapsförmedling, och att fungera som vänförening till klostermuseet.

Vid årsmötet valdes undertecknad, Mia Åkestam, till ny ordförande. Sedan jubileet 2003 har jag av och till haft olika uppgifter i Birgittastiftelsen, bl.a. som arrangör av seminarier och symposier, och även som vice ordförande och ordförande.

Årets Birgittapris tilldelades professorn i konstvetenskap Eva Lindqvist Sandgren. Hennes senaste forskning är publicerad i boken Birgittinerna och deras bilder – en studie av bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka (2021). Pristagaren höll ett bejublat föredrag under titeln: ”Vad såg Kristina Torstensdotter i klosterkyrkan?”.

Den 23 juli i år är det 650 år sedan Birgitta Birgersdotter avled i Rom. Det kommer att högtidlighållas
i Vadstena klosterkyrka med ett rikt program som inleds 07.15 med matutin och laudes med SSB och
avslutas med ekumenisk högtidsgudstjänst med predikan av kardinal Anders Arborelius. Den 24 juli
fortsätter firandet i kyrkan med laudes och mässor, och med föredrag arrangerade av SSB och Birgitta-
stiftelsen. Dagen avslutas med pilgrimsmässa och konsert. Det kommer att bli en upplevelse! Fullständigt
program här: //www.svenskakyrkan.se/vadstena/kalender. Dagen den 23 juli kommer förstås också att uppmärksammas på Sancta Birgitta Klostermuseum, med Birgittastiftelsen. Förberedelser pågår och information kommer snart.

Birgittaseminariet 2023 har ”Kloster och trädgårdskultur” som tema. Boka den 7 oktober! Det kommer
att bli intressant och roligt. Se programmet nedan.

Sommarens aktiviteter i Klostermuseet kan ni läsa mer om på museets hemsida www.klostermuseum.se, på Facebook, Instagram och  www.upplevvadstena.se

Birgittastiftelsens egen hemsida når man enkelt via www.birgittastiftelsen.se. Den är under uppdatering,
vi ber om överseende med att det tar lite tid.

Om någon mot förmodan glömt årsavgiften går det bra att betala in till Bankgiro: 5828 – 6642. Avgiften
är oförändrad 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. För ständigt medlemskap är engångsbe-
loppen 2 000 respektive 3 000 kr. Glöm inte att ange namn och e-postadress. Som medlem har man fri
entré till Sancta Birgitta klostermuseum och reducerad avgift till våra seminarier. Genom ert medlem-
skap stöder ni Birgittastiftelsens arbete för att söka bevara det rika materiella och immateriella kulturarv
som har sitt ursprung i den heliga Birgittas liv och gärning, och forskning kring detta område.

Med hjärtliga hälsningar!

Mia Åkestam
Ordförande

 

 

Birgittastiftelsen inbjuder till seminariedag i Vadstena
Lördagen den 7 oktober 2023

Kloster och trädgårdskultur

9.009.50 Samling och registrering i Vadstena Folkhögskolas entré.

Kaffe/te och smörgås.

10.0010.45 Klosterväxter i nytt ljus. En jämförelse mellan arkeologiska spår av hortikultur från kloster och deras
omgivningar
.
Jens Heimdahl, paleobotaniker, fil dr, Arkeologerna, Statens historiska museer.
11.0011.45 Birgittas uppenbarelser och trädgårdsbruket bland kyrklig och världslig aristokrati i 1300talets Sverige?

Anna Andreasson Sjögren, arkeolog, doktorand, Stockholms universitet.

12.0013.00 Lunch i Folkhögskolans matsal

13.0013.45 Lavendel, hjärtstilla och svarta vinbär om medeltida klosterträdgårdar i Östergötland

Karin Lindeblad, arkeolog, fil lic, Arkeologerna, Statens historiska museer.

14.0014.45 Fruktodling under medeltid och tidigmodern period

Matti Wiking Leino, docent, Stockholms universitet.

14.4515.15 Kaffe

15.1516.00 Från monstruösa avgudar till förädlade själsfränder sortbegreppet och hortikulturen

Erik de Vahl, trädgårdsmästare. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Plats: Folkhögskolan, Arken, Vadstena.


Anmälan görs senast den 25 september:
cecilia@tigerform.se.
Seminarieavgiften om 300: för medlemmar (500: för ickemedlemmar) inkluderar kaffe och lunch.

Inbetalas senast 25 september till bankgiro 58286642, alternativt Swish vid samlingen.

Seminariedagen har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Folkuniversitetet, Olof Skoglunds stiftelse,
Claes och Greta Lagerfelts stiftelse samt Märta Christina och Magnus Vahlqvists stiftelse