Författare: Jan-Erik Nylund

           

Medlemsbrev midsommar 2023, med seminarieprogram för 7 oktober

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! Inför årsmötet den 13:e maj hade ordföranden Fredrik Vahlquist meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Han tackades hjärtligt för de stora insatser han gjort för Birgittastiftelsen, och för allt det arbete han lagt ner för att Klostermuseet ska få en stabil framtid. Ett stort tack framfördes också till…
Läs mer

           

Birgittastiftelsens årsmöte den 13 maj 2023 kl. 15

Hämta årsmöteshandlingarna här Plats: Vadstena församlingshem, Skänningegatan 2, Vadstena  Förslag till dagordning: Föreningens ordförande öppnar mötet Upprättande av röstlängd Fråga om mötets behöriga utlysande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet Godkännande av dagordningen Framläggande av föreningens årsredovisning för 2022 Framläggande av revisionsberättelse för…
Läs mer

           

Medlemsbrev januari 2023

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! När vi blickar tillbaka på det gångna verksamhetsåret är det med stor glädje vi kan konstatera att frågan om Sancta Birgitta Klostermuseums framtid kunde lösas på ett så positivt sätt. Den 1 oktober förra året tog nämligen Region Östergötland och Vadstena kommun över huvudmannaskapet för museet. De i sin tur har…
Läs mer

           

Länstidningen om skiftet av huvudman för Klostermuseet

  Öppna bilden i ny flik av din webblösare, så kan du förstora upp den och läsa den trevliga texten.

           

Medlemsbrev september 2022

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! Efter en händelserik sommar med glädjande många besökare på Sancta Birgitta klostermuseum, fyra konserter och två konstutställningar ser vi nu fram emot ett intressant höstprogram. Morgan Johanssons vackra akvareller med fågelmotiv pågår till och med den 9 oktober. Den har med rätta väckt positiv uppmärksamhet och lockat många till museets galleri.…
Läs mer

           

Birgittapriset 2022

  Birgittapriset 2022 går till en konstvetare som ägnat bilden av Birgitta stor uppmärksamhet Fil.dr Mia Åkestam tilldelas årets Birgittapris. Hon har som konstvetare ägnat sig åt medeltidens bild- och formvärld. I sin doktorsavhandling om bebådelsebilder undersöker Åkestam medeltidens bildbruk, ett intresse som återkommer i artiklar och föredrag. På senare år har Åkestam, verksam vid…
Läs mer

           

Medlemsbrev maj 2022

Vadstena 15 maj 2022 Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! Det är med glädje vi skriver detta medlemsbrev när naturen nu står i sin skiraste grönska och Sancta Birgitta klostermuseum nyligen slagit upp sina portar inför sommarsäsongen. Än viktigare är att vårt kära museum den 1 oktober i höst kommer att få två nya huvudmän, nämligen region…
Läs mer

           

Klostermuseets framtid tryggad

Bästa Birgitta-vänner! Eftersom inte alla har tillgång till Corren och Motala Vadstena Tidning (MVT) bifogas den artikel som idag var införd i båda dessa tidningar.    Till journalisten Victor Berlins utmärkt artikel kan fogas att jag i mitt anförande påminde om att initiativtagare och den drivande kraften vid  tillkomsten av Sancta Birgitta klostermuseum för 19 år sedan…
Läs mer

           

Pressmeddelandet från Region Östergötland om Klostermuseet

Ur pressmeddelandet från Regio Östergötland:   ”Nu går Sancta Birgitta klostermuseum över i ny regi Fredagen den 22 april tas nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Då samlas representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att Region Östergötland och Vadstena…
Läs mer

           

Medlemsbrev december 2021

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen! När vi blickar tillbaka på det gångna året är det med glädje och tacksamhet vi konstaterar att Birgittastiftelsens hundraårsjubileum kunde genomföras på ett så positivt, högtidligt och värdigt sätt, så som det anstår en förening som i över ett sekel värnat och vårdat Vadstena klosterområde. Vi är också glada över att…
Läs mer