Författare: Jan-Erik Nylund

Medlemsbrev våren 2020

Vadstena i januari 2020 Kära Birgittavänner! Det gångna året, som varit fyllt av olika aktiviteter i och kring Sancta Birgitta Klostermuseum, fick sin trevliga final under den välbesökta och uppskattade ”Julmarknad i museet” som vår nya museichef tagit initiativet till. Lilliann Gilmark har med nya ögon och med sin långa erfarenhet från utställnings- och museiverksamhet…
Läs mer


Birgittastiftelsens 100-årsjubileum 15 – 16 maj

Det har förflutit ett sekel sedan några kloka och framsynta kulturpersonligheter med ärkebiskop Nathan Söderblom i spetsen bildade den ideella föreningen Birgittastiftelsen. Dess främsta mål var och är alltjämt att söka bevara det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning och arbeta i hennes anda. I praktisk handling tog detta sig främst uttryck…
Läs mer


Stiftelsen har uppvaktat Kulturdepartementet angående Klostermuseet

Som många redan känner till möter Birgittastiftelsen ökande ekonomiska problem med driften av Klostermuseet. En dramatisk ökning av lokalhyran till Statens fastighetsverk om tre år ställer gör det omöjligt för Stiftelsen att driva verksamheten vidare i egen regi. Olika lösningsförslag har skisserats, och frågan har lyfts till politisk nivå. Riksdagsledamöter och tjänstemän har besökt det…
Läs mer


Jul i Klostermuséet 7 december

KLostermuséet har öppet den 7 december från kl.11, med många aktiviteter. Läs affischen på Klostermuséets hemsida, fliken evenemang.


Seminariet 5 oktober 2019

Seminariet drog en rekordpublik, ett åttiotal anmälda. Den nya lokalen i Slottsflygeln gjorde det möjligt att rymma alla, och fungerade väl. De fem fördragen väckte stort intresse. Sammanfattningsvis pekade de på hur överheten efter reformationen hade svårigheter att få folkfromheten länkad in på teologiskt och politiskt korrekta banor. Referat och vidare länkar till föredragshållarnas arbete…
Läs mer


Skattereduktion för gåvor till Klostermuseet

  Nu kan man åter få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor till av Skatteverket godkända gåvomottagare. Birgittastiftelsen är sedan augusti en sådan godkänd gåvomottagare. Gåvor skall gå till vetenskaplig forskning. Gåvan skall per år lägst uppgå till 2 000 kr och högst till 6 000 kr. Då får givaren en skattereduktion på 25…
Läs mer


Seminarium lördagen den 5. oktober

Folklig fromhet och vidskepelse – mellan medeltid och tidigmodern tid.   Seminariet anordnas i samarbete med   Centrum för medeltidsstudier och Folkuniversitetet  och med stöd av Vadstena Klosterhotell. Observera! Ny lokal Festsalen i Slottsflygeln, Slottsgatan 8, Vadstena. Anmälan görs senast den 25 september  till klostermuseet@telia.com.  Seminarieavgiften är 400 kr (medlemmar i Birgittastiftelsen 100 kr) och erläggs antingen vid registreringen (kontant eller…
Läs mer


Kvällskonserter i dormitoriet

9 juli: Vadstena kammarmusik-akademi. – 30 juli: Konsert med medverkande från sommarens operaproduktion ”Orpheus”. – Biljetter kan köpas via Nortic: //www.nortic.se/dagny/organizer/491


Lilliann Gilmark ny museichef

Vid årsmötet den 5 maj presenterade Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist den nya museichefen, Lilliann Gilmark. Bland flera kompetenta sökande valde styrelsen Lilliann på grund av hennes gedigna erfarenhet av museiverksamhet av vitt skilda slag. Vi önskar henne framgångsrika och lyckliga år i Vadstena – hon har redan hunnit bosätta sig i Skedet, någon mil söder…
Läs mer


De mötte heliga Birgitta på äggjakt i Klostermuseet

När fastan går till ända och påsken är här får man äntligen äta ägg. Men först måste äggen hittas. Se videon! 21:05 | 2019-04-18 Text:: Anders Törnström, Östgöta Correspondenten De försvunna äggen måste återfinnas i Klostermuseet. Men med benäget stöd från diverse historiska personer som levererar ledtrådar till besökarna så hittas äggen till sist. För…
Läs mer