Birgittapriset 2022

Birgittapriset 2022

 

Birgittapriset 2022 går till en konstvetare som ägnat bilden av Birgitta stor uppmärksamhet

Fil.dr Mia Åkestam tilldelas årets Birgittapris. Hon har som konstvetare ägnat sig åt medeltidens bild- och formvärld. I sin doktorsavhandling om bebådelsebilder undersöker Åkestam medeltidens bildbruk, ett intresse som återkommer i artiklar och föredrag. På senare år har Åkestam, verksam vid Stockholms universitet, drivit ett projekt om Folkungapalatset i Vadstena och förändringen från kungligt palats till klosterbyggnad.

Priset på 25 000 kronor delas sedan 1997 årligen ut av Birgittastiftelsen, som är en ideell förening med säte i Vadstena. Den har till uppgift att söka bevara det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning.

Birgittapriset delas ut som erkänsla och uppmuntran till forskare eller annan främjare av det birgittinska arvet. Pristagaren erhåller även en Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Folkhögskolan i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 28 maj. Kl. 17.00 kommer pristagaren att hålla ett föredrag med titeln ”Bildbekymmer i Vadstena kloster”. Även icke-medlemmar är välkomna att höra föredraget.

För mer information ring gärna Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist 0704-835325 eller Sancta Birgitta klostermuseum 0143-100 31.