Medlemsbrev september 2022

Medlemsbrev september 2022

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Efter en händelserik sommar med glädjande många besökare på Sancta Birgitta klostermuseum, fyra konserter och två konstutställningar ser vi nu fram emot ett intressant höstprogram. Morgan Johanssons vackra akvareller med fågelmotiv pågår till och med den 9 oktober. Den har med rätta väckt positiv uppmärksamhet och lockat många till museets galleri. Den 15 september håller agronomen och pilgrimsengagerade Eva Hagström föredrag om ”Vad gör vatten unikt?”.

Den 1 oktober blir en ny märkesdag i Birgittastiftelsens 102-åriga historia, ty då tar Region Östergötland och Vadstena kommun över ansvaret för Sancta Birgitta Klostermuseum. Dess framtid kan därmed anses vara säkrad både ekonomiskt, administrativt och personalmässigt. Samtidigt får Östergötlands museum de nya huvudmännens uppdrag att driva Sancta Birgitta Klostermuseum vidare på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Det känns som en trygg och bra lösning.

När Birgittastiftelsens huvudmannaskap för Klostermuseet upphör har dess stadgar måst revideras och anpassas till den nya situationen. Förslaget till nya stadgar godkändes av årsmötet i maj, men beslut härom måste enligt gällande stadgar fattas av två på varandra följande medlemsmöten. Birgittastiftelsens medlemmar kallas därför till ett extra medlemsmöte, som ska äga rum i Konventstugan på Klosterhotellet i Vadstena lördagen den 8 oktober kl. 13.00. Se bifogade kallelse.

Direkt efter det extra medlemsmötet kommer vår jubileumsbok ­­– ”Birgittastiftelsen inför nya utmaningar” – att presenteras vid vårt Birgittaseminarium, som också äger rum i Konventstugan. Några av de förgrundsgestalter som haft en stor betydelse för Birgittastiftelsens verksamhet under dess första hundra år kommer då att presenteras av olika föreläsare som medverkar i boken. Se bifogade program. Anmälan till info@klostermuseum.se senast 3 oktober.

Med bästa sensommarhälsningar!

Fredrik Vahlquist                                                               Lilliann Gilmark

Ordförande                                                                         Museichef

 

Förslag till dagordning

Program för seminariet 8 oktober

Reviderade stadgar