Medlemsbrev maj 2022

Medlemsbrev maj 2022

Vadstena 15 maj 2022

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Det är med glädje vi skriver detta medlemsbrev när naturen nu står i sin skiraste grönska och Sancta Birgitta klostermuseum nyligen slagit upp sina portar inför sommarsäsongen. Än viktigare är att vårt kära museum den 1 oktober i höst kommer att få två nya huvudmän, nämligen region Östergötland och Vadstena kommun. Det innebär att Sancta Birgitta klostermuseum, som invigdes av Kung Carl XVI Gustaf i samband med 700-årsjubileet av Birgitta Birgersdotters födelse 2003, nu har en säkrad framtid både musei-, personalmässigt, ekonomiskt och administrativt.

Sedan vår ideella förening i närmare 20 år ensamt haft det fulla ekonomiska, personalmässiga och administrativa ansvaret för Klostermuseet känns det nu som en stor lättnad för oss i styrelsen att vi lyckats säkrat museets framtid på detta konkreta sätt. Regionrådet Eva Andersson och ordföranden i utbildnings- och kulturnämnden i Vadstena, Göran Fältgren är de båda personer som främst och aktivast främjat denna lyckliga lösning. Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera Klostermuseet. Birgittastiftelsen kommer självfallet att arbeta vidare som långsiktiga bärare av det birgittinska arvet och som museets vänförening. Det kommer även framöver att ske främst genom föredrag och seminarier, stöd åt birgittinsk forskning och genom ansvaret för och vården av Bibliotheca Birgittina.

Närmast på Birgittastitelsens program står nu vårt årsmöte lördagen den 28 maj kl.16.00. Efter årsmötet, som äger rum i Folkhögskolan, bjuder vi på en kopp kaffe/ thé medan den nya styrelsen konstitueras. Därefter kommer årets Birgittapristagare, konsthistorikern och förutvarande ordföranden i vår ideella förening, fil dr Mia Åkestam att tala om ”Bildbekymmer i Vadstena Kloster”.  Särskild kallelse till årsmötet bifogas.

Angeläget att ni som ännu ej betalat årsavgiften för 2022 gör det nu. Årsavgiften är alltjämt 200 kr för enskild och 300 kr för familj. För ständigt medlemskap är avgiften 2 000 kr respektive 3 000 kr. För den har möjlighet och vill att därutöver stödja Birgittastiftelsens arbete med att vårda och värna en viktig del av vårt medeltida kulturarv vill vi påminna om att skattereduktion beviljas med 25% för gåvobelopp mellan 2 000 och 6 000 kronor.

Fredrik Vahlquist,
ordförande