Klostermuseets framtid tryggad

Klostermuseets framtid tryggad

Bästa Birgitta-vänner!
Eftersom inte alla har tillgång till Corren och Motala Vadstena Tidning (MVT) bifogas den artikel som idag var införd i båda dessa tidningar.
   Till journalisten Victor Berlins utmärkt artikel kan fogas att jag i mitt anförande påminde om att initiativtagare och den drivande kraften vid  tillkomsten av Sancta Birgitta klostermuseum för 19 år sedan var författaren och ambassadören Lars Bergquist. Han var i slutet av 90-talet ordförande i Birgittastiftelsen och blev sedan även generalsekreterare för det omfattande 700-årsjubileet av det svenska helgonets födelse. Projektansvarig var då Birgittastiftelsens sekreterare Åse Berglund. Sancta Birgitta klostermuseum invigdes den 1 juni 2003 av DD MM i närvaro av flera andra statschefer från länder som haft och alltjämt har birgittinska kloster.
  Vidare framhöll jag vår skattmästares och tidigare sekreterare Berit Ljunggrens mångåriga, hängivna och framgångsrika insatser då det gällt att engagera politiker på nationell, regional och lokal nivå för frågan om ny huvudman för Klostermuseet. Ett omfattande arbete som nu krönts med framgång!
  Självfallet lyfte jag även fram vår duktiga museichef Lilliann Gilmark, som gjort så mycket för att höja kvaliteten på Sancta Birgitta klostermuseum och göra det till vårt lands kanske främsta medeltidsmuseum.
  Avslutningsvis vill jag tacka er alla i styrelsen som på olika sätt medverkat till att ro detta viktiga projekt i hamn. Inte minst vår landshövding och biskop som via sina imponerande kontaktnät hela tiden varit aktiva i den fleråriga processen.
  Till sist: regionrådet Eva Andersson har genom sitt stora engagemang, entusiasm, kunnande och goda kontakter i vårt samhälle spelat en helt avgörande roll i vårt arbete på att finna nya huvudmän för Sancta Birgitta klostermuseum. Det har dessutom skett på mindre än ett år! Mycket imponerande!
Fredrik Vahlquist p t Örgården
Öppna texten i ny flik så är den lättare att läsa