Pressmeddelandet från Region Östergötland om Klostermuseet

Pressmeddelandet från Region Östergötland om Klostermuseet

Ur pressmeddelandet från Regio Östergötland:

 

”Nu går Sancta Birgitta klostermuseum över i ny regi

Fredagen den 22 april tas nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena.

Då samlas representanter för Birgittastiftelsen, Vadstena kommun och Region Östergötland för att underteckna en gemensam avsiktsförklaring. Den innebär att Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän för museet. Östergötlands museum kommer att ansvara för driften och för att organisera klostermuseet. Avsikten med övergången är att utveckla museiverksamheten och få en säkrare ekonomi på lång sikt. Övergången stöds med drygt 1,3 miljoner kronor i statligt kulturstöd, 1 miljon kronor från Region Östergötland och 150 000 kronor från Vadstena kommun.

Vid undertecknandet medverkar Eva Andersson, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Göran Fältgren, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena, och Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist. Östergötlands museum representeras av dess styrelseordförande Göran Gunnarsson.

Med vänlig hälsning

Bodil Knuthammar
Pressekreterare

Kommunikationsenheten”