Medlemsbrev december 2021

Medlemsbrev december 2021

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

När vi blickar tillbaka på det gångna året är det med glädje och tacksamhet vi konstaterar att Birgittastiftelsens hundraårsjubileum kunde genomföras på ett så positivt, högtidligt och värdigt sätt, så som det anstår en förening som i över ett sekel värnat och vårdat Vadstena klosterområde. Vi är också glada över att så många människor kunde delta i både högtidligheterna i Klosterkyrkan den 8 oktober och i seminariet dagen därpå. Om detta och om det uppmärksammade och välbesökta arrangemanget ”Gör din röst hörd” på Gräsgården den 25 september kan ni läsa mera på vår hemsida www.birgittastiftelsen.se

 När jubileumshögtiden nu är lyckligt och väl genomförd är styrelsens arbete främst inriktat på att lösa frågan om det framtida huvudmannaskapet för Sancta Birgitta Klostermuseum. Detta museum är av riksintresse och har i år lockat omkring 13 000 besökare. Frågan om hur man på bästa och mest ändamålsenliga sätt säkerställer museets framtid har länge varit föremål för diskussioner. Frågan blev akut då Statens Fastighetsverk (SFV) 2017 meddelade att man först skulle trefaldiga hyran för att sedan 2023 tiofaldiga den. Birgittastiftelsen har självfallet ingen möjlighet att erlägga en sådan hög hyra. Man kan i stället på goda grunder hävda att SFV borde ersätta Birgittastiftelsen för att den driver detta kvalificerade medeltidsmuseum i den gamla anrika klosterbyggnaden.

Efter att först ha prioriterat en lösning som siktade på att göra Sancta Birgitta Klostermuseum till ett nationellt museum med direkt koppling till Historiska museet i Stockholm har styrelsen efter att ha uppvaktat regering, riksdag och kulturutskott och länets alla riksdagsledamöter insett att en regional lösning inom ramen för den kulturpolitiska s.k. regionala samverkansmodellen är den enda realistiska. Arbetet med att i nära samråd med Region Östergötland och Vadstena kommun söka nå en gemensam lösning, som kan accepteras av alla tre parter pågår nu med intensifierad kraft.

Som ni förhoppningsvis märkt har aktiviteterna i och kring Sancta Birgitta Klostermuseum fortsatt i hög takt även efter jubileumsfirandet. Under första veckan i november hade museet aktiviteter och extra öppethållande för höstlovsfirare. Just nu har vi skapat ett museum med julstämning och lördag den 4 december sjunger Gregorianska kören kl. 14 och mellan kl. 12 och 14 kommer hemslöjdskonsulent Nina Bäckman att lära ut hur man gör halmprydnader. Den 11 och 18 december kan man tillverka sitt eget radband och pappersänglar. Butiken är fylld med bruksföremål av trä, keramik och glas, jonglerbollar, och böcker finns för alla åldrar och mycket mer.

När året nu lider mot sitt slut är det dags att påminna om årsavgiften. Den är oförändrad: 200 kr för enskild medlem, 300 kr för familj och 2000 respektive 3000 kr för ständigt medlemskap. Bankgiro: 5828-6642. Man kan även donera ett bidrag och får då göra ett skatteavdrag på gåva upp till 6000 kr. Vi är tacksamma för ert medlemskap. Det utgör ett konkret stöd i Birgittastiftelsens nu mer än hundraåriga arbete för att söka bevara det rika kulturarv vi äger genom den heliga Birgittas liv och gärning.

Fredrik Vahlquist                                                    Lilliann Gilmark

Ordförande                                                              Museichef