Hundraårsjubileet – sammanfattning av ett efterlängtat firande

Hundraårsjubileet – sammanfattning av ett efterlängtat firande

       

 

Birgittastiftelsens tre gånger uppskjutna 100-årsjubileum avhölls under helgen 8-9 oktober, ett år försenat. Den ursprungliga planen låg fast och firandet inleddes med en högtidlighet i Vadstena Klosterkyrka, där Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist och kyrkoherden i Vadstena Magnus Svensson välkomnade gästar och talare. Till de senare hörde Riksdagens talman Andreas Norlén, kardinal Anders Arborelius, biskop Martin Modéus, författaren Maja Hagerman samt forskargruppen Multisensoriska Vadstena. Gruppen redovisade delar av sin forskning kring hur det kan ha sett ut och låtit i och omkring klosterkyrkan under 1400-talet. Samtliga talare gjorde starka intryck med sina väl valda ord. – Cirka 400 personer besökte kyrkan.

Efter högtidligheten i kyrkan vidtog boksignering i Sancta Birgitta Klostermuseum, där fil.dr. Eva Lindqvist Sandgren lanserade sin nya bok Birgittinerna och deras bilder.

För de medverkande och ett antal särskilt inbjudna gäster vankades därefter middag i Kungasalen.

Lördagen erbjöd ett digert program med föreläsare och ett avslutande panelsamtal. Inledde gjorde professor Olle Ferm, som talade under rubriken ”Nu var det 1920” om vägen fram till Birgittastiftelsens bildande. Docent Karin Sidén talade därefter om prins Eugens engagemang i Birgittastiftelsen, ett engagemang som började något motvilligt men blev mycket långvarigt. Prinsen var föreningens ordförande från 1920 till 1947. Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist tog vid med en exposé över Birgittastiftelsens långvarige sekreterare Andreas Lindblom, en man med många järn i elden som kom att bli den drivande kraften som sekreterare i föreningen mellan 1928 och 1976. Inga Sanner, professor i idéhistoria, talade därefter om Emilia Fogelklou som var en av personerna i bakgrunden till stiftelsens bildande, men som aldrig officiellt fick erkännande för detta. Fogelklou är annars välkänd för sin Birgitta-skildring. Professor Oloph Bexell talade därefter om biskop Tor Andræ och hans relation till den heliga Birgitta. Avslutningsvis talade docent Göran Tagesson kring begreppet kulturarv vilket följdes av en paneldiskussion ledd av Maria Jansén, fd överintendent för Statens Historiska Museer. I samtalet deltog länsmuseichef Olof Hermelin, kulturnämndens ordförande Göran Fältgren och ställföreträdande generaldirektör för Statens Fastighetsverk, Mats Wikström.

Seminariedagen hölls på Vadstena Folkhögskola och lockade så många som cirka 130 deltagare, varför evenemanget strömmades från Arken till två närliggande lokaler, också på folkhögskolan.

 

Som final denna högtidliga jubileumshelg bjöds deltagarna samt allmänheten på ett medeltidsinspirerat musik- och eldspel på Gräsgården på kvällen. Till detta evenemang hade omkring 400 personer samlats.