Aktuellt

           

Vadstena klosterområde genom tusen år

Boken om klosterområdet är nu färdig, och kan köpas vid bokbordet i Klosterkyrkan, samt i Klostermuseet så snart det öppnar. Vi återkommer snarast om pris och beställningar. Läs om bokprojektet i en artikel i Motala & Vadstena tidningar . (artikeltexten återges nedan för bättre läsbarhet)   Den nya boken av Julia Sigurdson, Jan-Erik Nylund och Sune Zachrisson bygger mycket…
Läs mer

           

Jubileumsseminariet flyttas till oktober

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att flytta sitt 100-årsfirande till brittmässotid i höst. Fredagen den  9. oktober högtidlighålls själva jubileet, medan seminariet hålls lördagen den 10. oktober. Glädjande nog har Riksdagens talman Andreas Norlén meddelat att han är tillgänglig och avser delta även vid det nya datumet. Styrelsen här ännu inte fattat slutligt beslut om när…
Läs mer

           

Birgittapriset 2020

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att årets Birgittapris skall tilldelas kulturhistoriker Julia Sigurdson och professor emeritus Jan-Erik Nylund. De får priset för sina mångåriga, kunniga och engagerade insatser för att genom böcker, skrifter, film och föredrag samt ideella insatser främja det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning. Julia Sigurdson gav…
Läs mer

           

Minnesord, Göran Grefbäck

  Prosten Göran Grefbäck, Vadstena, har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast sörjande är hustrun Birgit samt barnen Ninna, Staffan, Elisabeth, Mikael och Peter.   I mer än ett halvt sekel verkade Göran Grefbäck i Birgittas stad vid Vätterns östra strand. Han och hans familj flyttade till Vadstena 1965, där Göran först var…
Läs mer

           

Medlemsbrev våren 2020

Vadstena i januari 2020 Kära Birgittavänner! Det gångna året, som varit fyllt av olika aktiviteter i och kring Sancta Birgitta Klostermuseum, fick sin trevliga final under den välbesökta och uppskattade ”Julmarknad i museet” som vår nya museichef tagit initiativet till. Lilliann Gilmark har med nya ögon och med sin långa erfarenhet från utställnings- och museiverksamhet…
Läs mer

           

Stiftelsen har uppvaktat Kulturdepartementet angående Klostermuseet

Som många redan känner till möter Birgittastiftelsen ökande ekonomiska problem med driften av Klostermuseet. En dramatisk ökning av lokalhyran till Statens fastighetsverk om tre år ställer gör det omöjligt för Stiftelsen att driva verksamheten vidare i egen regi. Olika lösningsförslag har skisserats, och frågan har lyfts till politisk nivå. Riksdagsledamöter och tjänstemän har besökt det…
Läs mer

           

Jul i Klostermuséet 7 december

KLostermuséet har öppet den 7 december från kl.11, med många aktiviteter. Läs affischen på Klostermuséets hemsida, fliken evenemang.

           

Seminariet 5 oktober 2019

Seminariet drog en rekordpublik, ett åttiotal anmälda. Den nya lokalen i Slottsflygeln gjorde det möjligt att rymma alla, och fungerade väl. De fem fördragen väckte stort intresse. Sammanfattningsvis pekade de på hur överheten efter reformationen hade svårigheter att få folkfromheten länkad in på teologiskt och politiskt korrekta banor. Referat och vidare länkar till föredragshållarnas arbete…
Läs mer

           

Skattereduktion för gåvor till Klostermuseet

  Nu kan man åter få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor till av Skatteverket godkända gåvomottagare. Birgittastiftelsen är sedan augusti en sådan godkänd gåvomottagare. Gåvor skall gå till vetenskaplig forskning. Gåvan skall per år lägst uppgå till 2 000 kr och högst till 6 000 kr. Då får givaren en skattereduktion på 25…
Läs mer

           

Seminarium lördagen den 5. oktober

Folklig fromhet och vidskepelse – mellan medeltid och tidigmodern tid.   Seminariet anordnas i samarbete med   Centrum för medeltidsstudier och Folkuniversitetet  och med stöd av Vadstena Klosterhotell. Observera! Ny lokal Festsalen i Slottsflygeln, Slottsgatan 8, Vadstena. Anmälan görs senast den 25 september  till klostermuseet@telia.com.  Seminarieavgiften är 400 kr (medlemmar i Birgittastiftelsen 100 kr) och erläggs antingen vid registreringen (kontant eller…
Läs mer