Minnesord, Göran Grefbäck

Minnesord, Göran Grefbäck

 

Prosten Göran Grefbäck, Vadstena, har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast sörjande är hustrun Birgit samt barnen Ninna, Staffan, Elisabeth, Mikael och Peter.

 

I mer än ett halvt sekel verkade Göran Grefbäck i Birgittas stad vid Vätterns östra strand. Han och hans familj flyttade till Vadstena 1965, där Göran först var komminister och senare kyrkoherde. Det var ingen tillfällighet att han sökte sig dit. Redan som konfirmand hade Göran varit där sommaren 1940. Som gymnasist i Linköping förde hans andliga sökande och intresse för kulturhistoria honom åter till Vadstena. Där kom han redan då i kontakt med såväl Birgittastiftelsen som med Societas Sanctae Birgittae.

Som en röd tråd genom den spänstige och ungdomlige Göran Grefbäcks långa, verksamma liv gick hans stora intresse för Birgitta Birgersdotter. Ett intresse han delade med sin hustru Birgit.

Det var heliga Birgittas klosterskapelse som förde Johannes Paulus II till Vadstena i juni 1989. Göran var då prost och tog tillsammans med biskop Martin Lönnebo emot Påven utanför Klosterkyrkan. Det var ingen tillfällighet att ett färgfoto från denna remarkabla händelse hängde över Görans säng på Vätterngården.

Göran Grefbäcks öppna sinne för ekumenik gjorde att han fick många vänner också inom den katolska kyrkan. Inte bara med Birgittasystrarna i Vadstena och med Mariadöttrarna utan också med den dåvarande generalabbedissan för Birgittinorden i Rom, Moder Hilaria, liksom hennes efterträdare Moder Tekla.

Under många år var Göran Grefbäck en aktiv och engagerad styrelseledamot i Birgittastiftelsen.  I samband med dess 75-årsjubileum 1995 höll han ett mycket uppskattat föredrag om Birgittastiftelsens legendariske sekreterare, professor Andreas Lindblom. Underrubriken ”Vårdare av arvet från Birgitta” kunde lika gärna ha gällt Göran själv. Genom artiklar, föredrag och visningar stod Göran Grefbäck i främsta ledet av Birgittas vapendragare i vår tid. För sina mångåriga, mycket uppskattade insatser utsågs Göran Grefbäck till hedersledamot i Birgittastiftelsen och 2009 tilldelades han Birgittapriset.

 

Fredrik Vahlquist

Ordförande i Birgittastiftelsen