Birgittapriset 2020

Birgittapriset 2020

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att årets Birgittapris skall tilldelas kulturhistoriker Julia Sigurdson och professor emeritus Jan-Erik Nylund. De får priset för sina mångåriga, kunniga och engagerade insatser för att genom böcker, skrifter, film och föredrag samt ideella insatser främja det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning.

Julia Sigurdson gav i samarbete med Sune Zachrisson 2012 ut boken ”Aplagårdar och klosterliljor – 800 år kring Vadstena klosters historia”. En andra upplaga trycktes förra året. 2018 publicerades hennes bok ”Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår”. Julia Sigurdson har i många år varit ordförande i föreningen Vadstena Klosterkyrkas Vänner.

Jan-Erik Nylund har med foto och video dokumenterat och presenterat den heliga Birgitta och klosterområdet i Vadstena. Han har dessutom med stort engagemang arbetat med att göra information om klosterområdets kulturarv tillgängligt digitalt.

Tillsammans med framlidne Sune Zachrisson har de båda pristagarna författat den rikt illustrerade boken ”Vadstena klosterområde genom tusen år”, som utkommer t i vår i samband med Stiftelsens hundraårsfirande.

Prissumman är på 25.000 kronor. Vidare erhåller pristagarna var sin Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Stiftelsens årsmöte lördagen den 9 maj 2020. De båda pristagarna kommer då att presentera sin bok.