Jubileumsseminariet flyttas till oktober

Jubileumsseminariet flyttas till oktober

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att flytta sitt 100-årsfirande till brittmässotid i höst. Fredagen den  9. oktober högtidlighålls själva jubileet, medan seminariet hålls lördagen den 10. oktober. Glädjande nog har Riksdagens talman Andreas Norlén meddelat att han är tillgänglig och avser delta även vid det nya datumet.
Styrelsen här ännu inte fattat slutligt beslut om när och hur årsmötet, planerat till den 9 maj, skall hållas.