Medlemsbrev – årsmöte på distans

Medlemsbrev – årsmöte på distans

Vadstena den 21 april 2020

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Även om våren nu anlänt på allvar och klosterliljorna i Munkträdgården i Vadstena snart blommat över är det mycket annat som inte är sig likt. Coronapandemin har på många sätt förändrat allas vår tillvaro. För vår ideella förening har det inneburit att vi tills vidare har måst stänga Sancta Birgitta Klostermuseum. Birgittastiftelsens hundraårsjubileum, som skulle ha inletts den 15-16 maj, har vi tvingats skjuta på. Vi hoppas i stället kunna genomföra det

den 9-10 oktober. Även övriga aktiviteter som sammanhänger med jubileet har vi varit nödsakade att skjuta upp.

Ursprungligen var det tänkt att Birgittastiftelsens årsmöte skulle äga rum i Vadstena lördagen den 9 maj. Under rådande omständigheter har det beslutats att det fysiska årsmötet ställs in. I stället kommer det att genomföras via e-post och vanlig post på följande sätt: dagordning, årsredovisning, valberedningens förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret och andra relevanta underlag distribueras till medlemmarna med detta medlemsbrev som också utgör kallelse till årsmötet. Närmare 200 medlemmar har lämnat sina e-postadresser och övriga får medlemsbrev och kallelse samt underlag per vanlig post. Sedan medlemmarna haft möjlighet ta del av innehållet i underlaget har de möjlighet att per e-post eller vanlig post bifalla eller yrka avslag på styrelsens respektive valberedningens förslag genom att svara ja eller nej. Det kan ske per e-post eller vanlig post. Den som röstar nej ska ange på vilken eller vilka punkter man gör det.

Årsmötet ska anses vara avslutat torsdagen den 14 maj kl. 12.00. Fram till dess går det bra att rösta per e-post. De som väljer att sända in skriftliga svar bör beakta att postgången ofta kräver två arbetsdagar. För närmare informationer om hur årsmötet och omröstningarna kommer att ske samt vart era svar ska sändas var god se bifogade anvisningar.

Efter årsmötet brukar traditionsenligt årets Birgittapristagare hålla ett föredrag. Det får nu också ske vid en senare tidpunkt. Årets pristagare Julia Sigurdson och Jan-Erik Nylund kommer då att presentera sin nyutkomna bok om ”Vadstena klosterområde genom tusen år”.

De som till äventyrs ännu inte betalat årsavgiften måste göra det före årsmötet för att vara röstberättigade. Årsavgiften är oförändrat 200:- för enskild och 300:- för familj. Om man vill bli ständig medlem kostar det 2.000:- respektive 3.000:-. Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5828-6642. Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

Med förhoppning om att ni har möjlighet att delta i vårt årsmöte på detta annorlunda sätt!

 

Fredrik Vahlquist

Ordförande