Stiftelsen har uppvaktat Kulturdepartementet angående Klostermuseet

Stiftelsen har uppvaktat Kulturdepartementet angående Klostermuseet

Som många redan känner till möter Birgittastiftelsen ökande ekonomiska problem med driften av Klostermuseet. En dramatisk ökning av lokalhyran till Statens fastighetsverk om tre år ställer gör det omöjligt för Stiftelsen att driva verksamheten vidare i egen regi. Olika lösningsförslag har skisserats, och frågan har lyfts till politisk nivå. Riksdagsledamöter och tjänstemän har besökt det unika museet och blivit orienterade om den grundläggande problematiken, att ett museum av uppenbart riksintresse drivs av en ideell förening utan egna resurser, och med endast små bidrag av det offentliga.

I december uppvaktade representanter för Birgittastiftelsen Kulturdepartementet. Olika scenarier för museets framtid diskuterades i en positiv anda, men på departementet såg man svårigheter att förverkliga det alternativ som Stiftelsen skulle föredra, nämligen att hela verksamheten skulle läggas under Statens historiska museer.

Tre aktuella artiklar i Östgöta Corespondenten

 

//corren.se/nyheter/vadstena/klostermuseets-framtid-blir-riksdagsfraga-om6366439.aspx

 Klostermuseets framtid blir riksdagsfråga

VADSTENA Sancta Birgitta klostermuseum får inget statligt stöd utan verksamheten drivs med ideella medel. Det vill riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) ändra på.

Katarina Hydén12:00 | 2019-11-03

– Jag har skrivit en enskild motion till riksdagen, säger Magnus Oscarsson. Motionen framhåller att staten behöver ta ett större ansvar för att bevara och visa den del i Sveriges historia som berör Heliga Birgitta och klostertiden. Föreningen Birgittastiftelsen, som nästa år fyller 100 år, har möjliggjort att klostermuseet har kunnat vara öppet genom framförallt ideella insatser.

Magnus Oscarsson besökte klostermuseet för att informera om sin motion och uppger att han i samtal med berörda fick kännedom om att föreningens ekonomi är ansträngd.

– Då känns det ändå mer angeläget att febrilt jobba för detta, säger han. Han lyfter hur viktigt han ser på platsen som klosterväsendets kulturarv. –  Det här är viktigt för hela Sverige, säger han. Nu har han planer på att lyfta frågan om klostermuseet på flera sätt i riksdagen.

–  Motionen var en del och nästa sak som jag vill gå in med är en fråga till ministern om detta och det tredje blir en interpellation med en debatt med ansvariga kulturministern om detta, säger han.

Magnus Oscarsson berättar att en utredning gjorts rörande att staten behöver ta ett större ansvar museiverksamhet, men pengar har inte vikts för detta.

– Jag vill lyfta frågan och se hur man ska jobba med det här utifrån utredningen, säger han. Han påpekar att det är viktigt att klostermuseet finns på den plats där klostret en gång fanns.

– Staten måste ta större ansvar så att vi kan bibehålla museer utanför Stockholm.

 

//corren.se/nyheter/vadstena/klostermuseet-hotas-av-nedlaggning-om6415983.aspx

Klostermuseet hotas av nedläggning

VADSTENA Sancta Birgitta klostermuseum behöver få en ny huvudman. Den ideella föreningen Birgittastiftelsen klarar inte längre att driva museet på ideell basis.

Katarina Hydén18:00 | 2019-12-06

– Den ideella föreningen Birgittastiftelsen klarar inte på sikt av att på ideell basis driva Sancta Birgitta klostermuseum utan vi arbetar nu för att det ska bli ett nationellt ämnesmuseum, säger Fredrik Vahlquist, ordförande i Birgittastiftelsen. De vill att staten eller Region Östergötland som tar över som huvudman.

– Det beror på två faktorer. Dels det ekonomiska att Statens fastighetsverk kommer att höja hyra och det andra som är lika viktigt är att ett museum av den här klassen och digniteten är en nationell angelägenhet. Det är ju inte en ideell förening som ska driva ett sådant här förstklassigt museum.

Stiftelsen har inte ekonomiska möjligheter att ansvara för bemanning och löner till museichef och guider. Birgittastiftelsen drev förutom museet även gästhemmet fram till slutet av 1990-talet.

– Då blev det ju så att man fick inkomster också. Det fanns ekonomiska muskler på ett helt annat sätt under de drygt 40 åren, säger han. Sedan Statens fastighetsverk tog över blev Birgittastiftelsen hyresgäst.

– Det är inte så att vi kommit i konflikt med Statens fastighetsverk eller med kommunen, det är helt enkelt så att vi ser på framtiden. Vi kan inte rekrytera folk och begära att det ska arbeta ideellt. Vi har som ideell förening inte möjlighet att betala en museichef och guider. Det klarar vi inte av i fortsättningen och framförallt inte när Statens fastighetsverk ska höja hyran oerhört mycket, säger han.

 

//corren.se/nyheter/vadstena/sa-ska-de-jobba-for-att-radda-klostermuseet-om6430022.aspx

Så ska de jobba för att rädda klostermuseet

VADSTENA I samband med att riksdagsledamoten John Weinerhall (M) besökte Sancta Birgitta klostermuseum diskuterades strategier för hur man ska kunna jobba vidare med att hitta en statlig eller regional huvudman för museet.

Katarina Hydén22:00 | 2019-12-16

John Weinerhall kom tillsammans med Matilda Ekeblad (M) och efter en guidning genom museet satte de sig tillsammans med Vadstenamoderaterna Peter Karlsson (M) och Arne Sjöberg (M) samt museichef Lilliann Gilmark och Birgittastiftelsens vice ordförande Berit Ljunggren för att diskutera nuläget och hur man ska jobba vidare med frågan om ny huvudman. Birgittastiftelsen som är en ideell organisation mäktar inte med ansvaret för att driva museet vidare i framtiden och klarar inte ekonomiskt den stora hyreshöjning Statens fastighetsverk aviserat och som ska träda in om tre år.

– Den enda lösningen är att förstatliga den här verksamheten, säger Lilliann Gilmark.

Hon menar att det bästa vore att Sancta Birgitta klostermuseum låg under paraplyorganisationen Statens historiska museer. Museet har årligen 12 000 besökare, men klosterkyrkan intill har 300 000 besökare så museet skulle kunna ha betydligt fler.

– Men vi har ju inte resurser att ha personal och ha öppet, säger Berit Ljunggren.

Efter kaffe och diskussion enades de närvarande om att man behöver vända sig till berörda ministrar för att uppmärksamma dem på frågan om klostermuseet. Kulturutskottets ledamöter ska informeras och erbjudas möjlighet att besöka klostermuseet. Dessutom ska kontakt tas med alla partiers riksdagsledamöter på östgötabänken.

– Kulturhistoria är inte politiskt laddat, säger Arne Sjöberg.