Gör din röst hörd! 100 år av kvinnlig rösträtt

Gör din röst hörd! 100 år av kvinnlig rösträtt

Heliga Birgitta var en portalfigur
för dem som kämpade för kvinnlig rösträtt.
Klostermuseet firar hundraårsminnet av kvinnlig rösträtt i Sverige
lördagen den 25. september kl 12 – 15.30 på Gräsgården.
Gratis inträde – servering.

För program, se klostermuseum.se

. Klicka på rubriken för affisch!