Östergötlands fornminnesförening på besök

Östergötlands fornminnesförening på besök

Lördagen den 11. september besöktes Klostermuseet av Östergötlands fornminnesförening. Olof Hermelin, chef för Länsmuseet, och ett trettiotal mycket intresserade medlemmar samlades på Gräsgården, där vår museichef Lilliann Gilmark berättade om museet, och ordf. Fredrik Vahlquist om den jubilerande Birgittastiftelsen. Föreningen höll därefter årsmöte i Gamla teatern under ledning av landshövding Carl Fredrik Graf. Vi är glada över besöket, inte minst sedan kulturminister Amanda Lind uttryckt att Klostermuseets framtid i första hand är en angelägenhet för regionen, inte staten.