SSBs utställning på Klostermuseet

SSBs utställning på Klostermuseet

På den heliga Birgittas himmelska födelsedag invigdes den 23 juli en utställning om Societas Sanctæ Birgittæ (SSB). Den arrangeras på Sancta Birgitta Klostermuseum med anledning av att SSB i år liksom Birgittastiftelsen firar 100-årsjubileum. Pga den rådande pandemin samlades deltagarna på Gräsgården. Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist hälsade välkommen. Han lyfte fram att SSB är en bönegemenskap inom Svenska kyrkan, som förvaltar det andliga arvet efter den heliga Birgitta. Birgittastiftelsen värnar och vårdar de medeltida klosterbyggnaderna i Vadstena. Men både SSB och Birgittastiftelsen får sin inspiration och kraft från den heliga Birgitta. Det har alltid rått en god samarbetsanda mellan dessa båda sammanslutningar, vilket underlättats av det faktum att åtskilliga ledande personer varit aktiva i dem båda. Ofta har det kommit till uttryck i samband med olika Birgittahögtider och jubileer.
Moder Vicaria Therése Leijon framhöll hur SSB 1920 inledde arbetet med att göra gudstjänstupplevelsen i Svenska kyrkan rikare och hur man vill betona den liturgiska skönheten i mässor och gudstjänster. Hon gav sedan själv ett vackert prov på detta, när hon för de församlade på Gräsgården sjöng den vackra birgittinska hymnen ”Rosa rorans bonitatem” (Ros med godhetens dagg).
SSBs utställning är anordnad i dormitoriet på andra våningen i Sancta Birgitta Klostermuseum. Där visas bl.a. två vackra mässhakar och andra kyrkliga föremål som påminner om SSB:s strävan och verksamhet under de gångna hundra åren.
Moder Vicaria i SSB, Therése Leijon, flankerad av f Johan Lamberth, som strax innan celebrerat SSBs Birgittamässa i klosterkyrkan, och Stiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist. Johan Lamberth är även ordf. i Föreningen för Birgittaminnets bevarande i Rom.
Från SSBs jubileumsutställning