Två jubileumsevenemang i Klostermuseet

Två jubileumsevenemang i Klostermuseet

Trots pandemin har några evenemang i samband med Birgittastiftelsens 100-årsjubileum kunnat genomföras.
Den 14 juli talade Ebba Witt-Brattström om ”Birgitta som profet och feminist” i Klostermuseet. Föredraget föranledde en trevlig artikel i Östergötlands Länstidning den 7 augusti.


Den 15 augusti höll Karin Strinnholm Lagergren en ”föredragskonsert” om birgittinsk musik, där hon framförde och kommenterade antifoner och hymner ur det birgittinska officiet. Tillsammans med Ensemble Gemma” har hon nyligen gett ut en CD med birgittinsk musik. Smakprov ur denna och andra inspelningar med Karin och Gemma finns på YouTube


Båda arrangemangen var mycket uppskattade!