Seminariet 5 oktober 2019

Seminariet 5 oktober 2019

Seminariet drog en rekordpublik, ett åttiotal anmälda. Den nya lokalen i Slottsflygeln gjorde det möjligt att rymma alla, och fungerade väl. De fem fördragen väckte stort intresse. Sammanfattningsvis pekade de på hur överheten efter reformationen hade svårigheter att få folkfromheten länkad in på teologiskt och politiskt korrekta banor. Referat och vidare länkar till föredragshållarnas arbete finns under fliken Bibliotheca birgittina. Seminarierapporter.