Skattereduktion för gåvor till Klostermuseet

Skattereduktion för gåvor till Klostermuseet

 

Nu kan man åter få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor till av Skatteverket godkända gåvomottagare.

Birgittastiftelsen är sedan augusti en sådan godkänd gåvomottagare. Gåvor skall gå till vetenskaplig forskning.

Gåvan skall per år lägst uppgå till 2 000 kr och högst till 6 000 kr. Då får givaren en skattereduktion på 25 %. Givaren måste vara privatperson och får inte vara under 18 år.

Det finns i förordningen ytterligare regler om gåvor bland annat till fler än en godkänd gåvomottagare och från personer som inte är bosatta i Sverige men som ändå skattar här och om dödsbo efter avliden gåvogivare och en del annat som faller utanför den enkla gåvosituationen med en gåvomottagare och ett gåvotillfälle. Dessa regler berörs inte närmare här. Hänvisning sker till: //www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html

 

För dig som vill skänka pengar till Birgittastiftelsen med skattereduktion gäller att betalningen görs till bankgiro nr 5828-6642.

På inbetalningsavin skall framgå ditt namn, ditt personnummer och att gåvan ska gå ”till  forskning”.

 

I din inkomstdeklaration kommer gåvobeloppet (mellan 2 000 kronor och 6 000 kronor) att vara  förifyllt.  Birgittastiftelsen kommer att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om gåvan och du kommer att få en kopia på kontrolluppgiften.