Seminarierapporter

Seminariedag den 6 oktober 2018 kring Alvastra kloster

Lars Ersgård: Alvastra och kristnandet

Marie Holmström och Ann Catherine Bonnier: Om Alvastra kloster

Torun Zachrisson:  Före kyrka och kloster i Alvastra. Alvastrabygden och järnåldern i västra Östergötland

Recension av Munkar och magnater … i Fornvännen (2012)

Lars Ersgård (red.) Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra”
Lund Studies in Historical Archaeology 15 (2012) ISSN: 1653-1183 ISBN: 978-91-89578-46-3 (ej tillgänglig på Internet)

Clas Tollin: Ägodomäner och sockenbildning vid tiden för Alvastra klosters grundande (2010) SLU Inst. f. ekonomi, forskningsrapport 167

Ersgård, L. (2006). Forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra”. I L. Ersgård (Red.), Helgonets boning : studier
från forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra” (Vol. 5, s. 9-22). Institutionen för arkeologi och antikens
historia, Lunds universitet.

Rekonstruktion av Alvastra kloster

Rekonstruktion av klosterkyrkan i Alvastra

Intressant bakgrundsinformation kring 1000-talets Östergötland finns i Cecilia Ljungs avhandling ”Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige”. (2016) Stockholm Studies in Archaeology 67, ISSN 0349-4128  (ej tillgänglig på Internet)