Medlemsbrev våren 2021, kallelse till digitalt årsmöte

Medlemsbrev våren 2021, kallelse till digitalt årsmöte

Vadstena den 23 april 2021

Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Som framgått av tidningsartiklar och nyhetsnotiser i lokal- och rikspress har styrelsen för vår
ideella förening under senare tid intensifierat sitt arbete med att söka få en ny huvudman för
vårt museum, Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena. Den 15 mars uppvaktade vi digitalt
kultur- och utbildningsnämnden i Vadstena kommun och den 25 mars genomfördes en
motsvarande uppvaktning i riksdagens kulturutskott. Vid båda tillfällena fick vi en halvtimme
till vårt förfogande för att redogöra för det aktuella läget och berätta varför det är nödvändigt
och brådskande att finna en ny huvudman. Våra fyra huvudargument är:
A/ Museet är av riksintresse och även föremål för ett betydande internationellt intresse.
B/ Viktigt att säkra en långsiktig, stabil, administrativ och ekonomisk lösning.
C/ Statens fastighetsverk har aviserat en mycket stor hyreshöjning när nuvarande hyresavtal
löper ut i slutet av nästa år.
D/ Stora svårigheter för en ideell förening att locka nya medlemmar och få dessa att arbeta utan
arvode. – Vid båda dessa uppvaktningar visade vi en kort, nyinspelad film om Sancta Birgitta
Klostermuseum och den byggnad som det är inrymt i. – Vi möttes vid båda tillfällena av
uppriktigt intresse, konstruktiva frågor och förståelse för det bekymmersamma läget.

Styrelsen beslöt vid sitt senaste möte den 16 april att även årets årsmöte av försiktighetsskäl
måste genomföras via e-post och vanlig post. Se närmare informationer i bifogade
anvisningar. Årsmötet är avslutat tisdagen den 18 maj kl. 12.00. Fram till dess går det bra att
rösta per e-post. Den som väljer att sända in skriftliga svar bör beakta att postgången ofta
kräver två arbetsdagar.

Uppdatering! Birgittaprisceremonien som var planerad att äga rum på Gräsgården lördagen den 8 maj måste tyvärr senareläggas. Orsaken är att rådande coronabestämmelser endast tillåter möten med 8 personer. Detta gäller även utomhus. Vi återkommer när restriktionerna lättat.

Om ni inte redan gjort det och vill vara röstberättigade vid årsmötet går det bra att betala in
årsavgiften dessförinnan. Årsavgiften är oförändrad 200:- kr för enskild och 300:- kr för
familj. Om man vill bli ständig medlem kostar det 2.000:- kr respektive 3.000:- kr.
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5828-6642. Glöm inte att ange namn, e-postadress eller
gatuadress.

Sancta Birgitta Klostermuseum slår upp sina dörrar till en ny intressant säsong lördagen den 1
maj! Naturligtvis under iakttagande av gällande pandemibestämmelser.
Välkomna!

Fredrik Vahlquist
Ordförande