Birgittasången – läsvärd artikel

Birgittasången – läsvärd artikel

Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet har den 9 januari

en intressant längre artikel om den birgittinska sången.

till artikeln