Medlemsbrev våren 2019

Medlemsbrev våren 2019

 Vadstena den 9 april 2019

 Kära medlemmar i Birgittastiftelsen!

Klosterliljorna i Munkträdgården i Vadstena blommar nu för fullt och bekräftar vårens ankomst. Turister och pilgrimer börjar åter synas på stadens gator.

Efter nio år har vår museichef Markus Lindberg valt att gå vidare och är nu anställd på heltid som Vadstena kommuns kultur- och fritidsstrateg. Till hans efterträdare har styrelsen utsett Lilliann Gilmark. Hon har förutom en fil kand i konstvetenskap, historia, arkeologi och etnologi även utbildat sig till bildlärare vid Konstfack. Lilliann var kreativ projektledare för IKEA:s museum i Älmhult och har varit utställningschef på Technicus i Härnösand i 11 år. Vi hälsar Lilliann Gilmark mycket varmt välkommen till Vadstena!

Välkomna till årsmöte i Konventstugan på Klosterhotellet lördagen den 4 maj kl. 15.00. Kaffe serveras från kl. 14.00. Dagordning till årsmötet  bifogas. Årsredovisningen m m återfinns på vår hemsida www.birgittastiftelsen.se  – I samband med årsmötet kommer årets Birgittapris att delas ut till professorn i nordiska språk vid Stockholms universitet, Roger Andersson.  Han är utgivare av den textkritiska utgåvan av Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Se särskilt pressmeddelande om Birgittapriset på vår hemsida. Efter årsmötet kommer Roger Andersson att hålla sin pristagarföreläsning.

För närmare informationer om de konserter som arrangeras i Sancta Birgitta klostermuseum i sommar och om de populära publika arkeologiska utgrävningar som planeras fortsätta i augusti hänvisas till museets egen hemsida: www.klostermuseum.se

Till sist får vi påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften. Den är oförändrat 200:- för enskild, 300:- för familj och om man vill bli ständig medlem 2.000:-Medlemsavgiften betalas till bankgiro 5828-6642. Glöm inte att ange ert namn, adress och e-postadress på talongen eller e-postbetalningen.

Med vårliga hälsningar från Birgittas stad vid Vätterns strand!

Fredrik Vahlquist,
Ordförande

Dagordning för årsmötet

Årsredovisningen ”Om Birgittastiftelsen”