Birgittapriset 2019 till Roger Andersson

Birgittapriset 2019 till Roger Andersson

Professor Roger Andersson, Stockholms universitet, har tilldelats årets Birgittapris. Han är vårt lands ledande expert på de birgittinska skrifterna från medeltiden. Hans forskning på området går tillbaka till 1990-talet, då han gav ut två lärda monografier om Vadstenabrödernas predikningar. På senare år har Roger Andersson fördjupat sig i Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Fyra band har hittills utkommit. De vittnar inte bara om hur Birgittas föreställningsvärld gestaltades på fornsvenska utan också om hur hennes texter användes och spreds i Sverige och Norden.

Under många år var Roger Andersson verksam vid Svenskt diploma­tarium, Riksarkivet, där han var engagerad i utgivningen av de brev som är bevarade från svensk medeltid. Sedan 2011 är ha verksam vid Stockholms universitet, där han en gång disputerade.

Prissumman är i år på 25 000 kronor. Vidare erhåller pristagaren en Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin. Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte på Kloster­hotellet lördagen den 4 maj. I anslutning därtill kommer pristagaren ca kl. 16.00 att hålla föredrag om sin Birgittaforskning. Även icke-medlemmar är välkomna.