Digitalt arkiv

Externa källor tillgängliga på internet

Förteckningen omfattar arbeten fritt tillgängliga på internet, inte artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration.
Titlarna är ordnade efter publiceringsår.

  • G.L. Marconi:  Compendio istorico della vita di S. Brigida di Svezia, vedova, principessa reale di Svezia.  Roma, 1789. (Google books) Boken finns även i Bibliotheca Birgittina.
  • Isak Collijn: Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Uppsala 1924 – 1931.
   Isak Collijn: Till 550-årsminnet av Birgittas kanonisation 7-8 okt. 1391 : föredrag vid Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens sammanträde den 7 oktober 1941. Fornvännen 1941(36), s. 351-364.
  • Anne Maria Franzén: Ytterligare ett medeltida gravtäcke. Fornvännen 4 / 1963 [s. Katarinas?].
  • Sara Ekwall: Mariakor och systrakor i Vadstena klosterkyrka. Fornvännen 1975 s 184-191.
  • Anders Fröjmark: Mirakler och helgonkult. Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden. Doktorsavhandling, Uppsala universitet 1992.
  • Alf Härdelin: Chronique. A Vadstena symosium in St Birgitta of Sweden. Revue Mabillon, 1992.
  • Tore Nyberg: Byggnadsföreskrifter för birgittinklostren. Fornvännen 1992.
  • Roger Andersson och Stephan Borgehammar. The preaching of the Birgittine friars at Vadstena Abbey. : A Symposium on the Uppsala C Collection of Medieval Manuscripts (Acta Bibliothecae R. Univ. Upsaliensis, 34)  p.91-100 (1997).
  • Susan Powell: ’Preaching at Syon Abbey’, Leeds Studies in English, n.s. 31 (2000), 229-67.
  • Jean-Marie Maillefer: La croisade du roi de Suède Magnus Eriksson contre Novgorod (1348-1351). Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 33ᵉ congrès, Madrid, 2002. L’expansion occidentale (XIe – XVe siècles) Formes et conséquences XXXIIIe Congrès de la S.H.M.E.S. pp. 87-96.
  • Louise Berglund: Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470. Doktorsavhandling, Uppsala universitet 2003.
  • Nirit Ben-Aryeh Debby: The images of Saint Birgitta of Sweden in Santa Maria Novella in Florence. Renaissance Studies Vol. 18 No. 4 /2004.
  • Corinne Péneau Révélations et élections : le corps du roi et la parole dans les Révélations de sainte Brigitte. Médiévales 50 | printemps 2006: Sociétés nordiques en politique (XIIe-XVe siècles).
  • Francesca De Caprio: Caterina di Svezia a Roma: agiografia e pellegrinaggio. Källa?
  • Ingemar Lindaräng:  Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket av Birgitta-och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005. Doktorsavhandling, Linköping 2007.
  • Juhan Kreem, Kersti Markus: Who Founded the Pirita Convent? Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
  • Ruth Rajamaa: Foundation of the Pirita Convent, 1407–1436, in Swedish Sources. Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
  • Linda Kaljundi: The Pirita Convent in Estonian Historical Memory: Not Just in the Forest behind the Convent. Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
  • Ingemar Lindaräng: Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891 – 2005. Linköpings universitet 2007
  • Anna Götlind: ” Ok at thw skuli thz bätir vndirstanda”-Teknikbilder i den heliga Birgittas uppenbarelser. Scandia 2008.
  • Giulia PumaBrigitte de Suède et Alfonso de Jaén. Une « amitié spirituelle » à la fin du XIVe siècle. Arzanà. Cahiers de littérature médiévale italienne 13/2010.
  • Eva Ahl-Waris: Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. Doktorsavhandling, Helsingfors 2010.
  • Louise Berglund. Queen Philippa and Vadstena Abbey. I ”Media and Monarchy in Sweden. Utg. Mats Jönsson och Patrik Lundell, 2009.
  • Hans Aili: The Manuscripts of Revelationes S. Birgittae. 2009
  • Martina Nilsson m.fl. Analysis of the Putative Remains of a European Patron Saint–St. Birgitta. PLoS 2010
  • Birgitta Fritz: Medeltida skriftbruk i Sverige. En forsknings- och litteraturöversikt. Historisk tidskrift 131:2 (2011).
  • Claudia D’Alberto: Il crocefisso parlante di santa Brigida di Svezia nella Basilica di san Paolo fuori le mura … Studi Medievali e Moderni,  Anno XV – Fascicolo 1-2 N. 29/2011
  • Rossana Vanelli Coralli: Visita dei luoghi santi e pellegrinaggio interiore: Angela da Foligno, Margery Kempe e Brigida di Svezia. Annali Online di Ferrara – Lettere Vol. 1 (2012) 320/338.
  • Erik Claesson: ”Låt inte vår vilja ske, utan Jesu Kristi” : en undersökning av generalkonfessor Nicolaus Ragvaldis predikningar till systrarna i Vadstena kloster 1501-1506. D-uppsats, Lund.
  • Elin Andersson: Questions and Answers on the Birgittine Rule: A Letter from Vadstena to Syon Abbey 1421. Journal of Medieval Monastic Studies 2013.
  • Per Forsberg: Vinst i välfärden? Om abbedissornas redovisning i Vadstena kloster. Organisation och samhälle 2 / 2014.
  • Eva Lindqvist Sandgren: Birgittinska bönboksbilder. Nordisk tidskrift för bildtolkning. Nordic Review of Iconography Nr 2, 2014, pp. 19–48.
  • Eva Lindquist Sandgren: Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet. Signum 3 /2018.
  • Päivi Salmesvuori: Power and sainthood : the case of Birgitta of Sweden. Avhandling, Helsingfors universitet 2014.
  • Ingvar Svanberg and Stanislaw Cios: Petrus Magni and the history of fresh-water aquaculture in the later Middle Ages. Archives of Natural History 2014.
  • Claes Gejrot: Diarium Vadstenense: A Late Medieval Memorial Book and Political Chronicle. Mari Isoaho (ed.) Past and Present in Medieval Chronicles
   Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 17. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 131–147
  • Liam Peter Temple: Returning the English “Mystics” to their Medieval Milieu: Julian of Norwich, Margery Kempe and Bridget of Sweden. Women’s writing, Volume 23, 2016
  • Roger Andersson: Messenger Manuscripts and Mechanisms of Change  I: Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015. Utg. av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie 2016.
  • Mia Åkestam: Creating Space. Queen Philippa and Art in Vadstena Abbey.  I: Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015. Utg. av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie 2016.
  • Katarina Hallqvist: ”För att folket ska förstå, håll en utmärkt predikan!”  D-uppsats, Lund 2017.

  • Anna-Stina Hägglund. ”Birgittine landscapes. Three monasteries in their local and regional environment across the Baltic Sea Region c. 1410–1530. Doktorsavhandling, Åbo Akademi 2022.

Äldre material från Birgittastiftelsen och närstående

Film och video

 • Jubileumsfilmen från 2003, med Maja Hagerman som berättare och Pernilla August som Birgitta kan fortfarande ses på SVT:a Öppet arkiv