Digitalt arkiv

Externa källor tillgängliga på internet

 

Förteckningen omfattar arbeten fritt tillgängliga på internet, inte artiklar i tidskrifter som kräver prenumeration.
Titlarna är ordnade efter publiceringsår.

 • G.L. Marconi:  Compendio istorico della vita di S. Brigida di Svezia, vedova, principessa reale di Svezia.  Roma, 1789. (Google books) Boken finns även i Bibliotheca Birgittina.
 • Isak Collijn: Till 550-årsminnet av Birgittas kanonisation 7-8 okt. 1391 : föredrag vid Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens sammanträde den 7 oktober 1941. Fornvännen 1941(36), s. 351-364.
 • Anne Maria Franzén: Ytterligare ett medeltida gravtäcke. Fornvännen 4 / 1963 [s. Katarinas?].
 • Sara Ekwall: Mariakor och systrakor i Vadstena klosterkyrka. Fornvännen 1975 s 184-191.
 • Anders Fröjmark: Mirakler och helgonkult. Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden. Doktorsavhandling, Uppsala universitet 1992.
 • Alf Härdelin: Chronique. A Vadstena symosium in St Birgitta of Sweden. Revue Mabillon, 1992.
 • Tore Nyberg: Byggnadsföreskrifter för birgittinklostren. Fornvännen 1992.
 • Roger Andersson och Stephan Borgehammar. The preaching of the Birgittine friars at Vadstena Abbey. : A Symposium on the Uppsala C Collection of Medieval Manuscripts (Acta Bibliothecae R. Univ. Upsaliensis, 34)  p.91-100 (1997).
 • Susan Powell: ’Preaching at Syon Abbey’, Leeds Studies in English, n.s. 31 (2000), 229-67.
 • Jean-Marie Maillefer: La croisade du roi de Suède Magnus Eriksson contre Novgorod (1348-1351). Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 33ᵉ congrès, Madrid, 2002. L’expansion occidentale (XIe – XVe siècles) Formes et conséquences XXXIIIe Congrès de la S.H.M.E.S. pp. 87-96.
 • Louise Berglund: Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470. Doktorsavhandling, Uppsala universitet 2003.
 • Nirit Ben-Aryeh Debby: The images of Saint Birgitta of Sweden in Santa Maria Novella in Florence. Renaissance Studies Vol. 18 No. 4 /2004.
 • Corinne Péneau Révélations et élections : le corps du roi et la parole dans les Révélations de sainte Brigitte. Médiévales 50 | printemps 2006: Sociétés nordiques en politique (XIIe-XVe siècles).
 • Francesca De Caprio: Caterina di Svezia a Roma: agiografia e pellegrinaggio. Källa?
 • Ingemar Lindaräng:  Helgonbruk i moderniseringstider: Bruket av Birgitta-och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005. Doktorsavhandling, Linköping 2007.
 • Juhan Kreem, Kersti Markus: Who Founded the Pirita Convent? Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
 • Ruth Rajamaa: Foundation of the Pirita Convent, 1407–1436, in Swedish Sources. Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
 • Linda Kaljundi: The Pirita Convent in Estonian Historical Memory: Not Just in the Forest behind the Convent. Kunstiteaduslikke Uurimusi, 2007.
 • Ingemar Lindaräng: Helgonbruk i moderniseringstider. Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891 – 2005. Linköpings universitet 2007
 • Anna Götlind: ” Ok at thw skuli thz bätir vndirstanda”-Teknikbilder i den heliga Birgittas uppenbarelser. Scandia 2008.
 • Giulia PumaBrigitte de Suède et Alfonso de Jaén. Une « amitié spirituelle » à la fin du XIVe siècle. Arzanà. Cahiers de littérature médiévale italienne 13/2010.
 • Eva Ahl-Waris: Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats. Doktorsavhandling, Helsingfors 2010.
 • Louise Berglund. Queen Philippa and Vadstena Abbey. I ”Media and Monarchy in Sweden. Utg. Mats Jönsson och Patrik Lundell, 2009.
 • Hans Aili: The Manuscripts of Revelationes S. Birgittae. 2009
 • Martina Nilsson m.fl. Analysis of the Putative Remains of a European Patron Saint–St. Birgitta. PLoS 2010
 • Birgitta Fritz: Medeltida skriftbruk i Sverige. En forsknings- och litteraturöversikt. Historisk tidskrift 131:2 (2011).
 • Claudia D’Alberto: Il crocefisso parlante di santa Brigida di Svezia nella Basilica di san Paolo fuori le mura … Studi Medievali e Moderni,  Anno XV – Fascicolo 1-2 N. 29/2011
 • Rossana Vanelli Coralli: Visita dei luoghi santi e pellegrinaggio interiore: Angela da Foligno, Margery Kempe e Brigida di Svezia. Annali Online di Ferrara – Lettere Vol. 1 (2012) 320/338.
 • Erik Claesson: ”Låt inte vår vilja ske, utan Jesu Kristi” : en undersökning av generalkonfessor Nicolaus Ragvaldis predikningar till systrarna i Vadstena kloster 1501-1506. D-uppsats, Lund.
 • Elin Andersson: Questions and Answers on the Birgittine Rule: A Letter from Vadstena to Syon Abbey 1421. Journal of Medieval Monastic Studies 2013.
 • Per Forsberg: Vinst i välfärden? Om abbedissornas redovisning i Vadstena kloster. Organisation och samhälle 2 / 2014.
 • Eva Lindqvist Sandgren: Birgittinska bönboksbilder. Nordisk tidskrift för bildtolkning. Nordic Review of Iconography Nr 2, 2014, pp. 19–48.
 • Eva Lindquist Sandgren: Uthålliga Birgittasystrar i Vadstena under 1500-talet. Signum 3 /2018.
 • Päivi Salmesvuori: Power and sainthood : the case of Birgitta of Sweden. Avhandling, Helsingfors universitet 2014.
 • Ingvar Svanberg and Stanislaw Cios: Petrus Magni and the history of fresh-water aquaculture in the later Middle Ages. Archives of Natural History 2014.
 • Claes Gejrot: Diarium Vadstenense: A Late Medieval Memorial Book and Political Chronicle. Mari Isoaho (ed.) Past and Present in Medieval Chronicles
  Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 17. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies. 131–147
 • Liam Peter Temple: Returning the English “Mystics” to their Medieval Milieu: Julian of Norwich, Margery Kempe and Bridget of Sweden. Women’s writing, Volume 23, 2016
 • Roger Andersson: Messenger Manuscripts and Mechanisms of Change  I: Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015. Utg. av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie 2016.
 • Mia Åkestam: Creating Space. Queen Philippa and Art in Vadstena Abbey.  I: Continuity and Change. Papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015. Utg. av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademie 2016.
 • Katarina Hallqvist: ”För att folket ska förstå, håll en utmärkt predikan!”  D-uppsats, Lund 2017.

 

Äldre material från Birgittastiftelsen och närstående

Film och video

 • Jubileumsfilmen från 2003, med Maja Hagerman som berättare och Pernilla August som Birgitta kan fortfarande ses på SVT:a Öppet arkiv