Klostermuseets framtid – riksdagsmotioner

Klostermuseets framtid – riksdagsmotioner

Birgittastiftelsen och museets vänner på olika håll fortsätter arbetet på att säkra museets framtid. Även i år som i fjol har flera motioner lämnats in i riksdagen.

Motion 2020/21:1592 av Johan Andersson (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:279 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Klipp ur Katolskt magasin nr:9/2020