Museet har öppnat – invigningar av utställningar

Museet har öppnat – invigningar av utställningar

En solig onsdag två dagar före midsommar invigdes så äntligen de två utställningarna, och museet öppnade.
På Stora Torget talade Vadstenas kulturchef Göran Fältgren, efter en introduktion av Birgittastiftelsens ordförande Fredrik Vahlquist.
På Gräsgården berörde överintendenten för Statens historiska museer Maria Jansén betydelsen av våra historiska museer. Därefter förklarade vår museichef Lilliann Gilmark hur man velat förbättra pedagogiken i Klostermuseet med omarrangemang av existerande material, och introducerade sommarens nya utställningar. Tidigare hade Lilliann haft en ingående presentation av museet och de historiska byggnaderna för Maria Jansén.
Med på bilderna är även Cecilia Lindheimer som ansvarat för de nya utställningarna.

 

E