Julbrev 2018

Julbrev 2018

Något försenat …

 

Kära medlem i Birgittastiftelsen!

 

Träden i Klosterområdet har tappat sina löv och kvällarna är adventsmörka. Julen närmar sig och vi kan blicka tillbaka på ännu ett lyckosamt år med Birgitta.

Vid årsmötet i maj hade vi den stora glädjen att tilldela Ingela Hedström och Sara Risberg Birgittapriset för år 2018.  Båda är verksamma vid Riksarkivet och har skrivit sina avhandlingar om systrarnas och brödernas regler. Priset på 30 000 kronor donerades av en privat stiftelse, och vi tackar varmt för stödet. Birgittaseminariet den 6 oktober handlade i år om vår klostergranne Alvastra. Göran Tagesson och Olle Ferm var ansvariga för detta intressanta seminarium, som hade rekordmånga besökare. Stort tack till dem!

Vi närmar oss Birgittastiftelsens 100-årsjubileum, som infaller år 2020, och kan konstatera att jubileumsaktiviteterna börjar ta form.  Birgittastiftelsen är en ideell förening med ett rikt förflutet men är också idag en vital sammanslutning som lockar nya medlemmar. Ett särskilt varmt välkommen till er som blivit medlemmar under året!

Antalet besökare i Klostermuseet har den varma sommaren till trots varit i paritet med fjolårets fina siffror, vilket betyder att vi kommer att landa på runt 12 500 besökare. Att sommaren ur besökssynpunkt varit så bra är vi ganska ensamma om, de flesta museer och besöksmål har känt av en betydande nergång i antalet besökare.

Resultaten från de populära publika utgrävningarna i samverkan med Arkeologerna utanför museet i augusti bearbetas nu som bäst. De är spännande och visar på en mer komplicerad byggnadshistoria än man tidigare känt till. Vi kunde konstatera både lager som var äldre än palatset och ganska mycket byggande under andra halvan av 1500-talet. Förhoppningsvis kan vi fortsätta med undersökningarna under 2019. Vi kan alltså se fram emot ett nytt spännande verksamhetsår!

Glöm inte att Du som medlem går in gratis på Sancta Birgitta Klostermuseum och Birgittastiftelsens arrangemang, t.ex. vernissager och utställningar samt får rejäl rabatt vid de populära Birgittaseminarierna. Tack för Ditt stöd under året, det har varit ovärderligt. Vi hoppas att Du vill fortsätta som medlem. Medlemsavgiften är för enskild medlem 200:-, familj 300:- och ständig medlem 2000:- samt 3000:- för par/sambo. Avgiften sätts in på bankgiro 5828-6642. Glöm inte att skriva namn, adress och e-postadress på talongen eller e-betalningen.

Besök gärna vår hemsida www.birgittastiftelsen.se och vårt museums dito, som är: www.klostermuseum.se

 

Med tack för i år och en tillönskan om en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År!

 

Fredrik Vahlquist                             Markus Lindberg

Ordförande                                               Museichef