Verkstad

Arbetsplats för kommande innehåll.

Lista över litteratur om Birgitta och klostret tillgänglig på webben

Louise Berglund 2003
Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:162469/FULLTEXT01.pdf

 

Beräkning av textbredd. Hur många bokstäver upptar en full sida? Hur stor är en bild? Skulle helst vilja veta det exakta antaler pixlar på en fullskriven sida. Testar det här.

Den restaurerade palatsbyggnaden i fotobearbetning, där det ursprungliga murverket framträder tydligt, medan de nymurade partierna är av annan färg och mer strukturlösa. Klicka på bilden för att se den i full storlek

Koll på pdf-sidor