Katalog och bibliografi – under arbete

Här kommer en förteckning över bibliotekets bokbestånd att föras in.

Det finns även planer på en kommenterad förteckning över nyare vetenskapliga arbeten som behandlar Birgitta, birgittinerorden och Vadstena kloster Där arbetena är tillgängliga på internet kommer länk att anges.