Katalog

 

 

Till pdf-fil ordnad efter författare

Till pdf-fil ordnad efter publiceringsår

För sökbar Excel-fil, kontakta nätredaktören.

För tillgång till biblioteket, kontakta Klostermuséet

Katalogen omfattar tills vidare förvärv fram till 2014

Arbete pågår att  inventera och uppdatera registret

Beståndet är till relevanta delar infört i den nationella LIBRIS-katalogen