Bli medlem

Birgittastiftelsen har ca 220 medlemmar, av vilka ca 70 är ständiga medlemmar. Som hedersmedlem kan årsmötet utnämna en person som har gjort anmärkningsvärda insatser knutna till Stiftelsens målsättning. För närvarande finns en hedersmedlem, FL Sune Zachrisson.

Vill du ansluta dig som ny medlem, kontakta oss gärna (info@birgittastiftelsen.se) innan du betalar in avgiften.

Medlemsavgiften 2018 är 200:- för enskild, 300:- för familj och 2000:- för ständig medlem. Bankgirot är 5828-6642. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen!
Uppge gärna e-postadress, så får du alla utskick elektroniskt.

Medlemskap ger fritt inträde till Klostermuseet och flertalet arrangemang av Stiftelsen. För deltagande i den årliga seminariedagen betalar medlem halva priset.

 

Med anledning av ny lagstiftning avseende personuppgifter :

Vi behöver uppgifter på namn och adress till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Har du en e-postadress så registrerar vi den för att minska kostnader för porto. Vi sparar uppgifterna i registret så länge du är medlem. Uppgifterna tas bort 2 år efter att avgiften inte är betald. Uppgifterna lämnas ej vidare  till någon annan