Bli medlem

Birgittastiftelsen har ca 220 medlemmar, av vilka ca 70 är ständiga medlemmar. Som hedersmedlem kan årsmötet utnämna en person som har gjort anmärkningsvärda insatser knutna till Stiftelsens målsättning. För närvarande har Stiftelsen tre hedersledamöter, Sune Zachrisson, Göran Grefbäck och Lars Bergquist.

Vill du ansluta dig som ny medlem, kontakta oss gärna på adressen klostermuseet@telia.com innan du betalar in avgiften.

Medlemsavgiften 2018 är 200:- för enskild, 300:- för familj och 2000:- för ständig medlem. Bankgirot är 5828-6642. Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen! Uppge gärna e-postadress, så får du alla utskick elektroniskt. Den som blir ny medlem under hösten betalar inte för årets återstående månader, utan avgiften räknas till godo för året därpå.

Medlemskap ger fritt inträde till Klostermuseet och flertalet arrangemang av Stiftelsen. För deltagande i den årliga seminariedagen i brittmässotid, runt 7 oktober, betalar medlem för närvarande 100 kr. Då deltagaravgiften för icke-medlem är 400 kr innebär det att medlem som deltar i seminariet vinner hundra kronor. Den nya medlem som registrerat sig och betalat strax före seminariet betalar alltså för innevarande års seminarium 100 kr, för följande år likaså 100 kr, samt en medlemsavgift 200 kr.

 

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Är du medlem i Birgittastiftelsen  behöver vi uppgifter på namn och adress till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Har du en e-postadress så registrerar vi den för att minska kostnader för porto.
Vi sparar uppgifterna i registret så länge du är medlem.

Vi rensar bort uppgifterna  2 år efter att avgiften inte är betald

Uppgifterna lämnas ej vidare ut till någon.