Birgittapriset

Här kommer att införas en förteckning över Birgitta-pristagare genom åren, med länkar till deras viktigaste arbeten i förekommande fall.