Författare: Jan-Erik Nylund

Alvastra i fokus 6 oktober

Året Birgittaseminarium har titeln ”Alvastra kloster – nya rön om Sveriges äldsta cistercienskloster”. Program: 09.30-10.00 Samling och registrering i Sancta Birgitta Klostermuseums entré. Kaffe/te och smörgås. 10.00–10.45 Alvastrabygden före Alvastra. Docent Torun Zachrisson, Stockholms universitet/ Upplandsmuseet. 10.45–11.30 Alvastra och kristnandet. Docent Lars Ersgård, Lunds universitet. 11.30–12.15 Alvastraklostrets ekonomiska organisation (Marie Holmströms forskningsresultat). Lars Ersgård och Ann Catherine Bonnier. 12.15–13.15…
Läs mer


Sommarens utgrävning

Årets arkeologiska undersökning på gräsgården är nu avslutad. Fjolårets schakt öppnades och utvidgades. Den 22 augusti presenterade arkeologen Peter Carelli och museichef Markus Lindberg resultaten för en intresserad publik. Markus skriver bl.a. på museets Facebook-sida: ”Sista grävningsdagen. Vi är nästan helt i botten på schakten och dokumenterar för brinnande livet. 13 skolklasser och ett kvällsseminarium…
Läs mer


Bibliotheca birgittina

Nu är en första upplaga av bibliotekssidorna klara. I bibliotekskatalogen är bibliotekets bokbestånd  sorterat dels efter författare, dels efter publiceringsår. Det digitala arkivet innehåller dels länkar till externa artiklar och publikationer, fritt tillgängliga på nätet, dels skrifter publicerade av Birgittastiftelsen och dess medarbetare. Bland dessa skall Andreas LIndbloms ”Femtio år med Birgitta” särskilt nämnas.


Årsmöte och prisutdelning

Årsmötet hölls lördagen den 5 maj i Klosterhotellets konventsstuga i närvaro av ett fyrtiotal medlemmar. Efter förhandlingarna mottog årets birgittapristagare, fil.dr Ingela Hedström och doc. Sara Risberg, medalj och diplom av Birgittastiftelsens omvalde ordförande, Fredrik Vahlquist. Ingela Hedström berättade om nunnornas skriftproduktion, med vackra exempel på bönböcker både för personligt bruk och för externa beställare. Sara…
Läs mer